Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Wizyta studyjna wraz z konferencją “Kultura Partycypacji”

Wizyta studyjna wraz z konferencją “Kultura Partycypacji”

W ramach projektu “Od budżetu do działania – liderzy partycypacji” od 14 do 20 listopada odbyła się  wizyta studyjna w Warszawie dla przedstawicieli samorządów Marneuli, Tetritskaro i Gori, organizacji pozarządowych, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz dziennikarki, zaangażowanych w proces budżetu partycypacyjnego w Gruzji. Do grupy gruzińskiej dołączą również osoby z Ukrainy i Mołdawii wprowadzające budżet w swoich krajach. Będzie to pierwsza taka okazja do wymiany doświadczeń między krajami, które rozpoczynają ten wyjątkowy proces.

Zaproszeni do Polski uczestnicy mogli poznać warszawskie praktyki i działania nie tylko związane z budżetem partycypacyjnym, ale szerzej dotyczące wspierania mieszkańców oraz włączania ich w życie samorządu.  Będą mieli okazję na zdobycie wiedzy i wymianę doświadczeń dzięki spotkaniom m. in. z przedstawicielami warszawskiego ratusza, zaangażowanymi w budżet partycypacyjny czy współpracę trzecim sektorem, jak również zespołami ds. budżetu partycypacyjnego oraz organizacjami pozarządowymi wspierającymi ten proces (np. w szkołach). Odwiedzą również takie miejsca, jak Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej, Centrum Kreatywności czy jedno z miejsc aktywności lokalnej, aby poznać różne przykłady rozwijania i wspierania aktywności obywatelskiej.

W ramach wizyty  goście wzieli również udział w międzynarodowej konferencji “Kultura Partycypacji”. Będzie to okazja do spotkania osób zajmujących się budżetami partycypacyjnymi  z Ukrainy, Mołdawii i Polski. Dzięki niej przedstawiciele krajów, w których rozpoczął się budżet partycypacyjny, będą mieli możliwość przeprowadzenia debaty nad procesem oraz wymieniany doświadczeń. (Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie http://www.transkaukazja.pl/2011/?id=174&lang=en)

Tymczasem w Gruzji kontynuowane są prace nad budżetami partycypacyjnymi poszczególnych miast. W municypalitecie Marneuli budżet będzie realizowany po raz trzeci, natomiast w urzędzie miasta Gori innowacyjne prace nad partycypacją mieszkańców w budżecie lokalnym trwają już od sierpnia. W miniony czwartek w Gori odbyło się spotkanie prezentujące dotychczasowe działania.

Na budżet partycypacyjny wydzielono 900 000 lari, co stanowi ok. 5% budżetu miasta. Proces był wspomagany przez 6 koordynatorów wybranych w każdej ze stref miasta. Konsultacje powołanej w urzędzie grupy ds. budżetu partycypacyjnego doprowadziły do wybrania 13 projektów z 34 złożonych przez mieszkańców. Dotyczą poprawy infrastruktury miasta – budowania skwerów, placów zabaw, poprawy organizacji systemu oznaczeń budynków. Więcej informacji na www.gori.gov.ge.

Autor: Fundacja Inna Przestrzeń

Projekt współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content