Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tunezja > Młodzieżowe Rady z Tunezji w Polsce

Młodzieżowe Rady z Tunezji w Polsce

W dniach 9-14 października 2016 odbyła się wizyta studialna w Polsce dla przedstawicieli ośmiu tunezyjskich młodzieżowych rad w ramach projektu „Sieć Młodzieżowych Rad w Tunezji”. Podczas wizyty młodzież poznawała działalność samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych mechanizmów partycypacyjnych (konsultacje, budżet obywatelski, projektowanie przestrzeni publicznej, rady seniorów) na przykładzie Kęt i Miechowa, gdzie spotkali się z burmistrzami i przedstawicielami urzędów. W obydwu miejscach młodzież tunezyjska mogła też spotkać się z przedstawicielami młodzieżowych rad działających w tych gminach. W Miechowie dodatkowo młodzież z miechowskiej i tunezyjskiej rady uczestniczyła we wspólnych zajęciach w zagrodzie edukacyjnej w Niezwojowicach.

Młodzi Tunezyjczycy spędzili jeden dzień w Bałtowie, gdzie poznali kompleksowe, oparte o współpracę różnych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych podejście do rozwoju gminy w oparciu o turystykę, zwiedzili Park Jurajski i spotkali się z prężnie działającą bałtowską młodzieżową radą. Dwa ostatnie dni młodzież z Tunezji spędziła w Krakowie, gdzie poznawała różnorodne działania działających w Krakowie organizacji pozarządowych: Ambasada Krakowian, Stowarzyszenie „Wiosna”, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacja Sendzimira oraz założenia społecznej odpowiedzialności biznesu i podejście korporacji do współpracy z trzecim sektorem dzięki spotkaniu z dyrektorem PR BP Poland. Dodatkowo młodzież zwiedziła Collegium Maius  i odwiedziła Muzeum Auschitz-Birkenau.


Wizyta studialna jest częścią projektu „Sieć Młodzieżowych Rad w Tunezji”, współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstw Spraw Zagranicznych RP. Program „Wsparcie Demokracji”, realizowanego przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych i Association Jeunes Leaders.

Skip to content