Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Kolejne warsztaty wspierające reformy decentralizacyjne na Ukrainie

Kolejne warsztaty wspierające reformy decentralizacyjne na Ukrainie

Polską delegację w Shumsku przywitano chlebem. Przed budynkiem administracji w Shumsku. (fot. Archiwum hromady Shumsk)

Trwa realizacja projektu „Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i planowaniu świadczenia usług publicznych, w nowych połączonych hromadach na Ukrainie”, współfinansowanego ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji (PKWD), realizowanego przez Związek Miast Polskich (ZMP), we współpracy ze Związkiem Miast Ukrainy. We wrześniu w ukraińskich hromadach, w obwodzie chmielnickim i tarnopolskim, odbyły się kolejne warsztaty. Gminy tarnopolszczyzny odwiedzili polscy samorządowcy.

O możliwościach rozwoju hromady, poprzez wsparcie drobnej i średniej przedsiębiorczości rozmawiano m.in. podczas spotkania fokus-grupy poświęconej rolnictwu. Spotkanie odbyło się w Zamku Miedzhybyzh. (fot. A. Stachowiak)

Od czerwca zespoły robocze w pięciu ukraińskich gminach, pod kierunkiem ukraińskich i polskich konsultantów wypracowują kierunki rozwoju strategicznego. Ich zadaniem jest też wybranie dwóch usług publicznych, dla których powstaną plany poprawy jakości.

Dyskusja nad wyborem celów operacyjnych i określeniem zadań niezbędnych do ich realizacji, w hromadzie Skałat, z udziałem burmistrz Solca Kujawskiego, Teresy Substyk

Wrześniowe warsztaty, trwające od 22 do 30 września, w obu obwodach poświęcone były ostatecznemu sformułowaniu strategicznych i operacyjnych celów rozwoju. Były to już czwarte z kolei spotkania zespołów roboczych. Ukraińskim gminom w pracy nad dokumentem towarzyszą także polskie miasta Kostrzyn n/Odrą, Wieruszów, Nowy Tomyśl, Kobyłka i Mszczonów oraz Solec Kujawski. W maju przyjęły one ukraińskich samorządowców na wizytach studyjnych, pokazując dobre praktyki i dzieląc się doświadczeniem. W kolejnych miesiącach przedstawiciele polskich miast, wspólnie z ukraińskimi samorządowcami, pracowali nad przygotowaniem kierunków rozwoju. We wrześniu w pracach w gminie Pidvolochysk uczestniczył zastępca burmistrza Nowego Tomyśla Paweł Mordal. Shumsk swoim doświadczeniem wsparli burmistrzowie Kobyłki (Robert Roguski) i Mszczonowa (Grzegorz Kurek), wraz z przedstawicielami Rady Miasta i Urzędu Miasta Kobyłka. Z kolei z gminą Skałat swoją wiedzą dzieliła się burmistrz Solca Kujawskiego – Teresa Substyk.

Dwudniowe spotkania w gminach obwodu tarnopolskiego były okazją do podzielenia się praktyczną wiedzą z procesu opracowania strategii w polskich miastach, wspólnej pracy, a także poznania ukraińskich gmin – partnerów w projekcie. Niejednokrotnie, ze strony polskich gości padały deklaracje kontynuowania współpracy i doradztwa np. poprzez telekonferencje. 

Alicja Stachowiak, kierownik projektu, specjalista ds. współpracy zagranicznej, Biuro ZMP.

Skip to content