Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Powołanie koalicji odeskich NGO wieńczy szkolenie dot. dialogu z władzą

Powołanie koalicji odeskich NGO wieńczy szkolenie dot. dialogu z władzą

W dniach 7-8 września odbyło się szkolenie dla przedstawicieli władz samorządowych miasta Odessy i lokalnych organizacji pozarządowych. Spotkanie stanowiło część projektu „Dobre rządzenie w Odessie. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta” realizowanego przez Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Odessa.

Szkolenie, które było kontynuacją wcześniejszych wykładów i prezentacji polskich ekspertów, zostało podzielone na trzy bloki tematyczne:

  • Zasady i dobre praktyki partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi
  • Omówienie obecnego stanu współpracy administracji publicznej w Odessie z lokalnymi NGOs i perspektyw jej dalszego rozwoju
  • Partycypacyjny model zarządzania – od informowania do współrządzenia – bariery i szanse dialogu. Zasady tworzenia budżetu partycypacyjnego

Podczas prezentacji poszczególnych bloków tematycznych uczestnicy szkolenia doszli do wniosku, że główną barierą uniemożliwiającą dialog między sektorami była słaba komunikacja w relacjach NGO – samorząd miasta i odwrotnie. Ponadto, uczestnicy zauważyli, że problemem jest duże rozproszenie organizacji pozarządowych i brak ich reprezentatywności na forum debaty z władzami Miasta Odessa.

W związku z powyższym, najważniejszym wydarzeniem szkolenia było podpisanie Memorandum o współpracy przez poszczególnych przedstawicieli NGO, na podstawie którego została utworzona koalicja organizacji pozarządowych. W ramach tej koalicji wyznaczony zostanie koordynator, który stanowić będzie osobę upoważnioną do kontaktu z władzami miasta w imieniu organizacji wchodzących w jej skład.

Skip to content