Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Prezentacja projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w Gruzji w 2017 roku

Prezentacja projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w Gruzji w 2017 roku

FIP rada2 09092016

Spotkanie wyborcze mieszkańców zony Algeti, fot. Nini Makhniashvili

8 września odbyło się spotkanie podsumowujące II edycję projektu budżetu partycypacyjnego w Marneuli. Wcześniej, w każdej z sześciu zon regionu miały miejsce spotkania wyborcze, podczas których przedstawiciele wsi oraz autorzy projektów wspólnie dyskutowali nad projektami, które pozytywnie przeszły weryfikację. Niektóre projekty zostały odrzucone ze względu na to, że znajdują się już w aktualnych planach inwestycji lub też nie wchodzą w zakres kompetencji urzędu.

FIP rada1 09092016

Spotkanie wyborcze mieszkańców zony Shaumiani, fot. Nini Makhniashvili

W oparciu o wypracowane podczas otwartych spotkań z mieszkańcami priorytety wybrano łącznie 50 projektów do realizacji w 2017 roku na kwotę 1,5 mln lari (około 2,5 mln złotych). Stało się to również dzięki aktywnej pracy lokalnych koordynatorów, odpowiedzialnych za zaangażowanie mieszkańców.

Projekty dotyczą m.in. naprawy dróg lokalnych, oświetlenia ulic, utworzenia infrastruktury hydraulicznej, budowy przedszkola, obiektów sportowych oraz obiektów kulturalno-edukacyjnych (m.in projekt nowego muzeum w Tserakvi). Szczegółowe rezultaty spotkań zostały omówione podczas spotkania otwartego dla wszystkich mieszkańców municypalitetu Marneuli.

Wybrane projekty zostaną wprowadzone do budżetu Marneuli  i będą realizowane przez urząd w 2017 i 2018 roku.

FIP rada3 09092016

Spotkanie podsumowujące rezultaty projektu w Marneuli, fot. Klaudia Kościńska

12 września odbędzie się w Tbilisi debata dotycząca partycypacji i wprowadzania budżetu partycypacyjnego w Gruzji oraz podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie. Debata ma być nie tylko promocją, ale przede wszystkim impulsem do szerszej dyskusji i namysłu różnych środowisk nad wprowadzaniem narzędzi partycypacji w Gruzji. Wezmą w niej udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele lokalnych i międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz uczestnicy naszego projektu.

Informacja na stronie urzędu Marneuli: http://bit.ly/2aKrmoW

Projekt współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

                                     fip            344 square-one caucasus             marneulis-municipalitetis-gerbi

Skip to content