Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Letnia Szkoła Partycypacji dla ukraińskich aktywistów

Letnia Szkoła Partycypacji dla ukraińskich aktywistów

W dniach 28.08 – 2.09 odbyła się Letnia Szkoła Partycypacji dla przedstawicieli i przedstawicielek ukraińskich hromad: Kramatorsk (obwód doniecki) oraz Volos’ke (obwód dnietropetrowski). Wydarzenie – w ramach projektu „Aktywna Hromada” – zorganizowało Centrum Edukacji Obywatelskiej i ukraińska Fundacja XXI.

Program obejmował m, in. tworzenie map zasobów hromady oraz diagnozę potrzeb, zwłaszcza w zakresie polityki edukacyjnej i młodzieżowej lokalnych władz. W czasie Letniej Szkoły Partycypacji – pracując warsztatowo w grupach – uczestnicy i uczestniczki uczyli się, jak włączać mieszkańców w diagnozę, procesy decyzyjne oraz jak planować i wdrażać proste rozwiązania najpilniejszych problemów. Goście z Ukrainy poznawali również techniki partycypacyjne i narzędzia komunikacyjne przydatne na każdym etapie pracy z lokalną społecznością. Poznali swoją rolę w projekcie, określali własne zasoby jako liderów. Opracowali też plany działania, definiując potencjalnych sojuszników oraz dobierając odpowiednie narzędzia i metody komunikacji z mieszkańcami.

Dwa ostatnie dni Letniej Szkoły Partycypacji przeznaczono na wizyty i spotkania w gminach, które dzieliły się dobrymi praktykami w zakresie włączania lokalnej społeczności w tworzenie i realizację polityki młodzieżowej. Ukraińscy aktywiści i ukraińskie aktywistki odwiedzili Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy oraz Gminę Czosnów. Odbyli także spotkania z centralnymi polskimi NGO-sami i instytucjami publicznymi, zajmującymi się diagnozą i partycypacją (Stocznia, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Pole Dialogu).

W kolejnych etapach projektu członkowie lokalnych grup działania zorganizują dwie publiczne debaty, będą angażować się i innych mieszkańców w konsultację projektów władz oraz współtworzenie rekomendacji, a także prowadzić działania edukacyjne.

Skip to content