Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Trwają remonty i doposażenie szkół w obwodzie charkowskim na Ukrainie

Trwają remonty i doposażenie szkół w obwodzie charkowskim na Ukrainie

Studienok leży na granicy obwodów charkowskiego i donieckiego. Dwa lata temu do wsi tej trafiły setki mieszkańców Doniecka uciekających przed coraz bardziej intensywnymi walkami. W miejscowej szkole podstawowej w klasach 1-8 uczy się 140 dzieci, w tym 20 uciekinierów z Doniecka. Także jeden z 26 nauczycieli to uchodźca.

Wiejska szkoła podstawowa w Studienoku nie była remontowana od czasów upadku Związku Radzieckiego. Część toalet nie działa, wody opadowe podmywają jedną ze ścian budynku. Jednak najpilniejszą potrzebą tej szkoły był przejmujący chłód w okresie zimowym, gdy temperatury w okolicach Charkowa spadają do -30 st. C. Stare, drewniane okna, często mające nieszczelności przekraczające 2cm, nie pozwalały na jakiekolwiek ogrzanie klas lekcyjnych. Co gorsza, skokowy cen gazu ziemnego na Ukrainie ograniczył możliwości ogrzewania budynku z niewielkiego budżetu miejscowych władz.

Fundacja PCPM dzięki środkom Nagrody Solidarności Fundacji Solidarności Międzynarodowej prowadzi interwencyjne remonty 10 szkół podstawowych na wschodniej Ukrainie, gdzie uczą się dzieci uchodźców z Donbasu.

okno pcpm3

W szkole w Studienioku do końca sierpnia wymieniono 81 okien – prawie wszystkie w tym budynku. Nowe, trójszybowe okna zostały zakupione u producenta w okolicach Charkowa. W remont włączyły się także władze powiatowe, które sfinansują sztukaterię wokół nowo osadzonych okien.

Zima dzieciom w szkole w Studienoku już nie jest straszna. Miejscowe władze doceniają też prognozowany spadek nakładów na ogrzewanie szkoły o 20-25%, co pozwoli na przekazanie środków na nowe pomoce naukowe.

okno pcpm4

autor: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Projekt współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content