Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tunezja > Tunezyjska krzyżówka dla dziennikarzy

Tunezyjska krzyżówka dla dziennikarzy

Zouhair Ahmadi, Asma Ben Hassen rozwiązuje krzyżówkę z polityki społecznej

30 dziennikarzy mediów lokalnych z 14 miast wzięło udział w warsztatach „Polityka społeczna i budżet tunezyjskich gmin” zorganizowanych przez Tunezyjskie Stowarzyszenie Mediów Alternatywnych. W lipcu na Djerbie i w Monastyrze dziennikarze z całej Tunezji mieli okazję lepiej poznać strukturę budżetu miasta, właściwie odczytać sprawozdanie Izby Obrachunkowej czy rozwiązać krzyżówkę z polityki społecznej.

Trenerzy Omar Kammoun i Saber Louhichi zauważyli, że najtrudniejsze okazało się zrozumienie procesów decentralizacji w Tunezji oraz analiza budżetów miejskich, które większość uczestników widziała pierwszy raz w życiu. Dzięki współuczestniczącej metodzie prowadzenia warsztatów i zadaniom w terenie materia z pozoru nudna zainspirowała dziennikarzy do pracy nad wybranymi tematami.

Zouhair Ahmadi, Warsztaty w Monastyrze

Zouhair Ahmadi, Trener Saber Louhichi wspiera pracę dziennikarzy w grupach

Projekt Stowarzyszenia Gazet Lokalnych „Tunezyjski dziennikarz bliżej ludzi” jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content