Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Szkolenie z ewaluacji w Charkowie

Szkolenie z ewaluacji w Charkowie

Rozpoczęło się szkolenie 20 ukraińskich ewaluatorek i ewaluatorów z obwodów charkowskiego, ługańskiego i połtawskiego. Uczestnicy, pod okiem polskich ekspertów, dokonają ewaluacji czterech polityk publicznych w obwodach charkowskim i połtawskim.

W dniach 27 – 28 czerwca 2016 r. rozpoczęła się pierwsza faza szkolenia z ewaluacji dla aktywistów i badaczy z obwodów charkowskiego, ługańskiego i połtawskiego. Szkolenie jest trzecim działaniem projektu „Ewaluacja polityk publicznych w działaniu”. W poprzednich miesiącach organizatorzy przeprowadzili dwa konkursy – jeden z nich wyłonił bezpośrednich uczestników projektu, drugi skierowany był do władz lokalnych z obwodów charkowskiego, ługańskiego i połtawskiego. Z 17 zgłoszeń komisja wybrała 4 polityki publiczne, dwie z obwodów połtawskiego (Wielika Krucza i Choroł) i dwie z obwodów charkowskiego (Łozowa i Soloniciwka). Polityki te zostaną w najbliższych tygodniach poddane ewaluacji przez przeszkolone ewaluatorki i ewaluatorów przy wsparciu polskich ekspertów.

– Szkolenia w zakresie ewaluacji polityk publicznych to coś nadzwyczaj potrzebnego – powiedziała Olga Szczetinina, Prezeska Ukraińskiego Stowarzyszenia Ewaluatorów, która gościła podczas rozpoczęcia szkolenia w Charkowie. Szkolenie przeprowadził zespół trenerów pod okiem dr Joanny Koniecznej-Sałamatin w składzie: Aleksandra Kujawska, Elżbieta Świdrowska i Maciej Szałaj.

Projekt realizowany jest prze Towarzystwo Demokratyczne Wschód wraz z partnerami: Fundacją Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz oraz Wschodnioukraińskim Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Kontakt do koordynatora: akacprzak@gmail.com

Skip to content