Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Dialog władzy z organizacjami pozarządowymi w Odessie

Dialog władzy z organizacjami pozarządowymi w Odessie

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z partnerami zorganizowała dwa kolejne działania w ramach projektu „Dobre Rządzenie w Odessie. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta”. W dniach 27-28 czerwca odbyły się warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych, 29-30 czerwca trening przeszli przedstawiciele Urzędu Miasta Odessa.

Podczas pierwszych dwu dni koncentrowano się przede wszystkim na wzmacnianie potencjału NGO oraz ich przygotowaniu do udziału we współpracy z samorządem lokalnym. Dyskutowano również na temat skutecznego monitorowania procesu tworzenia prawa lokalnego i wpływania na politykę lokalną. Uczestnicy spotkania rozpoczęli pracę nad budową koalicji organizacji pozarządowych oraz wypracowaniem zasad współpracy NGO i władz miasta.

Z kolei trening dla odeskich urzędników poświęcono w dużej mierze mechanizmowi konsultacji społecznych – ich podstawom prawnym i organizacyjnym, konkretnym technikom i narzędziom. Poruszono także szersze zagadnienia identyfikowania i aktywizowania partnerów społecznych, budowy strategii rozwoju z ich udziałem oraz korzyści wynikających ze współpracy z NGO. Przedstawiciele Urzędu Miasta Odessy wysunęli swoje propozycje zasad współpracy władz miasta z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

 

 

Obydwa przeprowadzone warsztaty miały interaktywny charakter, wykłady merytoryczne przeplatane były pracą w grupach i dyskusjami tematycznymi. Odpowiedzią na problem bardzo ograniczonego dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi a władzami miasta Odessa mają być m. in. wspólne treningi dla przedstawicieli obu środowisk oraz planowana na jesień wizyta studyjna w Polsce.

 

Warto również dodać, że wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie lokalnych mediów. Poniżej zamieszczamy linki do wybranych materiałów wideo poświęconych projektowi:

Gazeta „Общественный Прибой”

TV Reporter

 

Skip to content