Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Nabór obserwatorów krótkoterminowych i długoterminowych na wybory parlamentarne w Gruzji

Nabór obserwatorów krótkoterminowych i długoterminowych na wybory parlamentarne w Gruzji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadanie zleconego przez MSZ RP ogłasza nabór obserwatorów wyborów parlamentarnych w Gruzji (8 października 2016 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR. Planowane jest wysłanie obserwatorów długoterminowych (LTO) i krótkoterminowych (STO).

– wyjazd obserwatorów długoterminowych planowany jest orientacyjnie od końca sierpnia do połowy października 2016

– wyjazd obserwatorów krótkoterminowych planowany jest orientacyjnie od 4 do 12 października 2016 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 10 sierpnia 2016r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych,
  • posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji,
  • znajomość języków angielskiego i rosyjskiego lub gruzińskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2),
  • znajomość sytuacji politycznej w Gruzji.

Ponadto wobec obserwatorów długoterminowych wymagane jest również posiadanie doświadczenia w obserwacji wyborów w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR (uczestnictwo w co najmniej 2 misjach krótkoterminowych lub 1 długoterminowej) oraz szeroko rozumiane doświadczenie zawodowe/naukowe w kontaktach z Gruzją.

Ważne: kandydatki/kandydaci musza posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa gruzińskiego.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególna uwagę na: znajomość specyfiki państwa, doświadczenie związane z obserwacjami, przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem programu Skype bądź bezpośredniego spotkania w siedzibie FSM.

Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów na miejsce, pobytu w Gruzji (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego wg standardów ODIHR/OBWE. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie*: http://www.wybory.solidarityfund.pl/gruzja-2016-formularz/

Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 lipca 2016 r. do godz. 23.59.

W razie pytań prosimy o kontakt:

obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur

* Po zakończeniu rekrutacji wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

Skip to content