Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Kolejne kroki budżetu partycypacyjnego w gruzińskim Marneuli

Kolejne kroki budżetu partycypacyjnego w gruzińskim Marneuli

23sm

fot. Klaudia Kosicińska, Szkolenie z podstaw facylitacji procesów grupowych

Projekt budżetu partycypacyjnego w Gruzji wchodzi w nowy etap. Znamy już nazwiska lokalnych koordynatorów budżetu, odpowiedzialnych za powołanie zespołów roboczych. Grupy te będą pracować nad zaangażowaniem jak największej liczby mieszkańców rejonu Marneuli. Przedstawiciele zakończyli już dwudniowe treningi wzmacniające kompetencję oraz samodzielność w przeprowadzaniu kolejnych faz procesu. Następnym etapem działań już od 1 lipca będą spotkania z mieszkańcami w trzech wydzielonych obszarach rejonu.

zmn.IMG 3286

zmn.IMG 3286

fot. Nini Machniaszwili, Spotkanie z gamgebeli Merabem Topcziszwili

Wiemy też, które z gruzińskich samorządów wezmą udział w szkoleniach z budżetu partycypacyjnego w ramach Akademii Partycypacji. Zgłoszenia musiały zawierać uzasadnienie, dlaczego dany samorząd chce wziąć udział w Akademii i jak zostaną wykorzystane zdobyte informacje. Koniecznym warunkiem było również zadeklarowanie udziału 2 pracowników, osoby zarządzającej miastem/regionem w szkoleniu oraz lokalnej organizacji pozarządowej. Po weryfikacji zgłoszeń przeprowadzonej wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Władz Lokalnych w Gruzji (NALA) przyjęto wszystkie 11 samorządów.

IMG 2132sm

 fot. Klaudia Kosicińska, Spotkanie koordynatorów lokalnych

Wybrane municypalitety to Ozurgeti w regionie Guria, Charagauli, Saczchere i Ckaltubo w Imeretii, Lagodechi w Kachetii, Bolnisi, Marneuli i Tetrickaro w Dolnej Kartli, Oni w Raczy–Leczchumi w Dolnej Swanetii, Calendżika w Samegrelo–Górnej Swanetii oraz Gori (oddzielnie miasto i municypalitet) w Środkowej Kartlii. Szkolenia rozpoczną się 4 lipca od spotkania dla przedstawicieli władz wybranych samorządów w Marneuli.

autor: Fundacja Inna Przestrzeń

Projekt współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

                                     fip            344 square-one caucasus             marneulis-municipalitetis-gerbi

Skip to content