Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wsparcie niezależnych mediów na Ukrainie

Wsparcie niezależnych mediów na Ukrainie

W Połtawie zakończyła się 4 edycja trzydniowych warsztatów dla dziennikarzy ukraińskich mediów. Warsztaty są częścią projektu realizowanego od września 2015 r. do marca 2017 r., przez Fundację Solidarności Międzynarodowej współfinansowanego ze środków polskiego MSZ oraz amerykańskiej  agencji międzynarodowego rozwoju USAID. W warsztatach zatytułowanych „Obiektywny obraz procesów związanych z  Układem Stowarzyszeniowym między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach”, wzięło udział 20 dziennikarzy, większość z nich związana jest z mediami na wschodzie i południu Ukrainy. Wśród ekspertów, którzy pracowali z dziennikarzami znaleźli się m.in. Josyf Zisels, były dysydent, lider społeczności żydowskiej na Ukrainie i aktywny działacz na rzecz demokratycznej Ukrainy, Pavło Szeremeta, przewodniczący Kijowskiej Szkoły Ekonomii przy Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, były minister gospodarki i handlu (2014), Taras Wysockyj, dyrektor stowarzyszenia „Ukraiński Klub biznesu w rolnictwie”, Ołeksandr Hołubov, dziennikarz TV Espreso i korespondent Deutche Welle na Ukrainie, a także polski ekspert Witold Horowski, który mówił o doświadczeniu polskiego biznesu w kontekście UE.

W ramach projektu „Obiektywny obraz procesów związanych z  Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach” została stworzona Grupa Ekspertów, która pracuje nad przygotowaniem „Strategii informowania społeczeństwa o Układzie Stowarzyszeniowym Ukrainy z UE, ze szczególnym uwzględnieniem roli mediów”. W dniu 21 czerwca członkowie Grupy Ekspertów przedstawili pierwszy projekt Strategii podczas roboczego okrągłego stołu w Kijowie. W okrągłym stole wzięli udział m.in. przedstawiciele Biura ds. Integracji Europejskiej przy Kancelarii Premiera, biura przy Wice premierze ds. Integracji Europejskiej oraz przedstawiciele Delegacji UE w Kijowie. Przedstawiony podczas okrągłego stołu projekt był poddawany procesowi konsultacji społeczno-profesjonalnych podczas zaplanowanych w projekcie warsztatów oraz Master Class, dla dziennikarzy i redaktorów naczelnych mediów regionalnych, a także z Biurem ds. Integracji Europejskiej przy Kancelarii Premiera.

Skip to content