Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Nabór obserwatorów krótkoterminowych (STOs) wyborów parlamentarnych na Białorusi

Nabór obserwatorów krótkoterminowych (STOs) wyborów parlamentarnych na Białorusi

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór obserwatorów krótkoterminowych (STOs) wyborów parlamentarnych na Białorusi (11 września 2016 r.) w ramach misji obserwacyjnej ODIHR/OBWE. Wyjazd obserwatorów planowany jest orientacyjnie od 7-14 września. Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 30 lipca, 2016. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

Wymagania:

ukończone 18 lat,
posiadanie rachunku bankowego w złotych,
posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji,
znajomość języków angielskiego i rosyjskiego lub białoruskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2),
znajomość sytuacji politycznej na Białorusi,
Ważne: Kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa białoruskiego.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególna uwagę na: znajomość specyfiki państwa, doświadczenie związane z obserwacjami, przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem programu Skype bądź bezpośredniego spotkania w siedzibie FSM.

Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów na miejsce, pobytu na Białorusi (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego wg standardów ODIHR/OBWE. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://www.wybory.solidarityfund.pl/nabor/

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca, 2016  do godziny 23:59.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Skip to content