Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Wsparcie dla Rady Wiejskich Parlamentów Gruzji

Wsparcie dla Rady Wiejskich Parlamentów Gruzji

Ruszył projekt „Wzmacnianie udziału społeczności wiejskich w Gruzji w procesie decyzyjnym” realizowany przez stowarzyszenie EDUKATOR we współpracy z lokalnymi partnerami.

W dniach 2-4 czerwca w Patardzeuli odbyło się spotkanie 15 członków zarządu Rady Wiejskich Parlamentów Gruzji. Ten powstały w 2014 roku organ ma na celu instytucjonalizowanie dialogu społecznego, wspieranie współpracy między władzą a mieszkańcami oraz zwiększenie ich udziału w podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.

W trakcie czerwcowego spotkania członkowie zarządu podnieśli swoją wiedzę w zakresie planowania strategicznego i animowania działań w społecznościach lokalnych. Wynikiem ich pracy była również koncepcja nowej strategii organizacji, która została udostępniona do dalszych konsultacji. Stworzone zostały narzędzia do badania potrzeb społeczności lokalnych w nowych rejonach, na które Rada planuje rozszerzyć swoje działania.

Kolejnym krokiem w projekcie będzie Letnia Akademia Demokratycznego Uczestnictwa, podczas której aktywiści z 8 nowych rejonów wiejskich zostaną przygotowani do pracy z lokalną społecznością.

Projekt “Wzmacnianie udziału społeczności wiejskich w Gruzji w procesie decyzyjnym” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstw Spraw Zagranicznych RP Program „Wsparcie Demokracji”

Skip to content