Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Start projektu poświęconego organizacjom pozarządowym w Odessie

Start projektu poświęconego organizacjom pozarządowym w Odessie

Spotkanie fokusowe zainaugurowało projekt „Dobre rządzenie w Odessie” realizowany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Radę Przedsiębiorców m. Odessa.

Spotkanie, które odbyło się 2 czerwca, poświęcone było analizie potencjału odeskich NGO, ich dotychczasowym działaniom w zakresie diagnozowania lokalnych problemów, udziałowi w przygotowaniu lokalnych aktów prawnych i konsultacji społecznych. Dyskutowano również o roli trzeciego sektora we wdrażaniu lokalnej polityki i tworzeniu efektywnej strategii lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, a także o obszarach wymagających naprawy w relacjach pomiędzy NGO i władzami Odessy.

W spotkaniu wzięło udział 21 uczestników reprezentujących 15 organizacji pozarządowych, które już teraz zadeklarowały chęć stworzenia koalicji pozwalającej na wystąpienie przed władzami jednym, silnym głosem.

W dniach 2-3 czerwca odbyły się również konsultacje pomiędzy przedstawicielami organizacji realizujących projekt, które pozwoliły na ocenę rezultatów spotkania i określiły kierunki dalszych działań. Partnerzy ustalili priorytety i zebrali materiały do Planu Działania – dokumentu wskazującego obszary wymagające interwencji i możliwe działań naprawcze.

Skip to content