Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Small Project Fund w Mołdawii – umowy na sfinansowanie lokalnych projektów rozwojowych podpisane

Small Project Fund w Mołdawii – umowy na sfinansowanie lokalnych projektów rozwojowych podpisane

1 czerwca Przedstawicielstwo Fundacji w Mołdawii podpisało 16 umów na dofinansowanie lokalnych projektów rozwojowych w ramach Funduszu Małych Projektów (Small Project Fund). Zanim podpisaliśmy umowy, odwiedziliśmy wszystkich naszych partnerów w miejscach, gdzie realizowane będą projekty. A w ostatnich dniach maja zorganizowaliśmy szkolenie nt. wdrażania i koordynacji projektów dla zaangażowanych samorządów.

Z programu Funduszu Małych Projektów finansujemy lokalne inicjatywy rozwojowe realizowane przez lokalne partnerstwa – samorządu oraz organizacji pozarządowej bądź nieformalnej grupy mieszkańców – które służą wzmocnieniu lokalnej demokracji oraz lokalnemu rozwojowi. Naszymi głównymi partnerami są mołdawskie samorządy.

Wśród realizowanych w tym roku projektów są m.in. rewitalizacja parku wokół zabytkowej twierdzy w Sorokach, budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ialoveni, który stanowić będzie początek rewitalizacji zapomnianego parku w centrum miasta, budowa drogi prowadzącej do szkoły i przedszkola we wsi Lozova oraz pomoc w stworzeniu muzeum miasta Ocnita na północy Mołdawii. Każdy z projektów zakłada zaangażowanie mieszkańców w realizację lokalnych działań rozwojowych. W sumie z Funduszu Małych Projektów w Mołdawii sfinansowanych zostanie 16 projektów realizowanych przez mołdawskie samorządy na łączną kwotę 4,8 mln MDL (około 0,95 mln PLN)

     

Celem Funduszu Małych Projektów są działania na rzecz rozwoju lokalnego w Mołdawii, wzmocnienie kapitału społecznego w partnerskich miejscowościach, działania służące identyfikacji zasobów lokalnych oraz zdobywanie doświadczeń – przez mołdawskie samorządy – we wdrażaniu projektów z zewnętrznym finansowaniem.

W drugiej połowie maja odwiedziliśmy wszystkie miejscowości, w których realizować będziemy projekty, w sumie jest ich 16 na ternie całej Mołdawii – od północy w Ocnity do południa w Valenii. Zaś w dniach 30-31 maja zorganizowaliśmy warsztaty dla koordynatorów oraz księgowych dotyczące zasad koordynacji i realizacji projektów.

Program Fundusz Małych Projektów jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content