Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Nabór obserwatorów długoterminowych (LTOs) wyborów parlamentarnych na Białorusi

Nabór obserwatorów długoterminowych (LTOs) wyborów parlamentarnych na Białorusi

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór obserwatorów długoterminowych (LTOs) wyborów parlamentarnych na Białorusi (11 września 2016 r.) w ramach misji obserwacyjnej ODIHR/OBWE. Wyjazd obserwatorów planowany jest orientacyjnie od końca lipca do 20 września. Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 30 czerwca, 2016. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

Wymagania:

ukończone 18 lat,
posiadanie rachunku bankowego w złotych,
posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji,
znajomość języków angielskiego i rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2),
znajomość sytuacji politycznej na Białorusi,
szeroko rozumiane doświadczenia zawodowe/naukowe w kontaktach z Białorusią,
doświadczenie w obserwacji wyborów w ramach misji obserwacyjnych ODIHR/OBWE (uczestnictwo w co najmniej 2 misjach krótkoterminowych lub 1 długoterminowej).
Ważne: Kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa białoruskiego.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem programu Skype bądź bezpośredniego spotkania w siedzibie FSM.

Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów na miejsce, pobytu na Białorusi (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego wg standardów ODIHR/OBWE. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://www.wybory.solidarityfund.pl/nabor/

Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 czerwca 2016  do godziny 23:59.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur!

Skip to content