Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tunezja > Kontynuacja projektu w Tunezji realizowanego przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych

Kontynuacja projektu w Tunezji realizowanego przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych

W dniach 18-22 maja odbyła się pierwsza wizyta zespołu projektowego Fundacji MiLA w Tunezji. Jej celem było m.in. ustalenie sposobu realizacji projektu między partnerami (tunezyjska organizacja Young Leaders  Association). Odwiedzono wszystkie miejsca realizacji mini-projektów w roku 2015, ponadto przeprowadzono też spotkanie z koordynatorami  młodzieżowych rad – przestawiono założenia projektu i ustalono plan działań na najbliższe trzy miesiące, w tym serię spotkań we wszystkich radach i demokratyczne wybory koordynatorów.

Podczas konferencji podsumowującej dwuletni projekt Youth Leaders Councils, realizowany przez organizację Search for Common Ground we współpracy z partnerem projektu z Tunezji podjęto wstępne rozmowy o współpracy przy tworzeniu sieci młodzieżowych rad.

Projekt „Sieć młodzieżowych Rad w Tunezji” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstw Spraw Zagranicznych RP Program „Wsparcie Demokracji”, realizowany przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych i Young Leaders Association.

Skip to content