Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Nabór na szkolenie dla obserwatorów krótkoterminowych (Short-Term Election Observers)

Nabór na szkolenie dla obserwatorów krótkoterminowych (Short-Term Election Observers)

Fundacja Solidarności Międzynarodowej zaprasza osoby zainteresowane obserwacją wyborów na trzecią edycję dwudniowego szkolenia: Training for Short-Term Election Observers, poświęconego krótkoterminowej obserwacji wyborów w ramach misji ODIHR/OBWE.

Termin szkolenia: 2-3 lipca (2 lipca – 10.00-18.00, 3 lipca ‒ 9.00-15.00)

Miejsce: Siedziba Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Warszawie, ul. Bagatela 10/12, VI piętro

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim przez doświadczonych obserwatorów misji wyborczych ODIHR/OBWE. Ukończenie szkolenia będzie dodatkowym atutem w przyszłych rekrutacjach do misji ODIHR/OBWE dla osób bez wcześniejszego doświadczenia w obserwacjach wyborów. Osoby zakwalifikowane otrzymają szczegółowy program szkolenia w terminie późniejszym.

Udział w szkoleniu oraz materiały dla uczestników są bezpłatne. Fundacja nie zwraca kosztu przejazdu na szkolenie ani noclegu w Warszawie.

Na szkolenie zapraszamy zainteresowane osoby, które:

nie posiadają doświadczenia w obserwacji wyborów lub posiadają niewielkie doświadczenie (max. dwie misje obserwacyjne),
ukończyły 18 lat,
posiadają obywatelstwo polskie,
znają jęz. angielski w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2),
posiadają doświadczenie współpracy z regionem Partnerstwa Wschodniego i/lub Azji Centralnej,
ukończyły kurs e-learningowy ODIHR dostępny na stronie internetowej http://www.odihrobserver.org/ (certyfikat ze szkolenia należy dołączyć do zgłoszenia).
Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia dostępnego pod adresem: http://www.wybory.solidarityfund.pl/nabor-na-szkolenie-dla-obserwatorow/  oraz o załączenie kopii certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu e-learningowego.

Termin składania zgłoszeń: 8 czerwca 2016 r.  do godz. 23:59

Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia jest obecność na wszystkich zajęciach (2 lipca – 10.00-18.00, 3 lipca ‒ 9.00-15.00)

Skip to content