Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wyniki konkursu grantowego „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015”

Wyniki konkursu grantowego „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015”

Uprzejmie informujemy, że do otwartego konkursu grantowego „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015” zarejestrowano łącznie 6 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 4 314 727 zł.

Wymogi formalne określone w pkt. 9 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2016” spełniło 5 wniosków, które następnie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej:

•    2 wnioski w obszarze I

•    3 wnioski w obszarze II

W dniu 28 kwietnia 2016 r. zgodnie z pkt. 19.6. „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2016” na podstawie rekomendacji Komisji Grantowej oraz dostępnej puli środków Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu 2 najwyżej ocenionych wniosków:

•    1 wniosek w obszarze tematycznym I

•    1 wniosek w obszarze tematycznym II

Ponadto Zarząd Fundacji zadecydował o umieszczeniu 3 kolejnych wniosków, na liście rezerwowej.

Lista rankingowa – obszar tematyczny I

Lista rankingowa – obszar tematyczny II

Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach konkursu przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

Przebieg konkursu był monitorowany pod kątem przejrzystości oraz przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków przez Grupę Zagranica.

Program „WSPARCIE DEMOKRACJI” jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Skip to content