Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Wyniki otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2016”

Wyniki otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2016”

Uprzejmie informujemy, że do otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2016” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP zgłoszono 32 wnioski projektowe na łączną kwotę dofinansowania 4 931 320 zł.

Wszystkie zgłoszone wnioski spełniły wymogi formalne określone w pkt. 9 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2016” i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej:

•    5 wniosków dotyczących ścieżki grantowej „Tunezja”
•    27 wniosków dotyczących ścieżki grantowej „Gruzja”

W dniu 22 i 28 kwietnia 2016 r. zgodnie z pkt. 19.6. „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2016” na podstawie rekomendacji Komisji Grantowej oraz dostępnej puli środków Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu 9 najwyżej ocenionych wniosków:

•    3 wniosków w ścieżce grantowej „Tunezja”
•    6 wniosków w ścieżce grantowej „Gruzja”

Ponadto Zarząd Fundacji zadecydował o dofinansowaniu 5 kolejnych wniosków, znajdujących się na liście rezerwowej. Warunkiem dofinansowania tych wniosków jest dostępność dodatkowych środków finansowych.

Lista rankingowa – Tunezja *

Lista rankigowa – Gruzja

Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach konkursu przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

Przebieg konkursu był monitorowany pod kątem przejrzystości oraz przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków przez Grupę Zagranica.

Program „WSPARCIE DEMOKRACJI” jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

stopka polska bezroku

Skip to content