Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Konkurs „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015” – wyniki oceny formalnej

Konkurs „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015” – wyniki oceny formalnej

W ramach konkursu grantowego „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015” zarejestrowano łącznie 6 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 4 314 727 zł. W poszczególnych obszarach grantowych zgłoszono:

obszar tematyczny  I:  2 wnioski

obszar tematyczny  II: 4 wnioski

4 wnioski wymagały drobnych wyjaśnień i/lub uzupełnień, które zostały przesłane przez wnioskodawców w ustalonym terminie.

Wniosek wyłączony z oceny merytorycznej:

Projekt: stacja „Rozwój”, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

Decyzją Zarządu Fundacji do oceny merytorycznej zakwalifikowano 5 wniosków.

Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu: początek maja 2016 r.

Skip to content