Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Konsultacje społeczne w połączonych gromadach Ukrainy

Konsultacje społeczne w połączonych gromadach Ukrainy

Fundacja Szkoła Liderów wraz z PAUCI przeprowadziła w Kijowie inaugurację projektu „Bez Mieszkańców się nie da. Konsultacje społeczne standardem funkcjonowania zreformowanych gmin.”

W trzydniowym szkoleniu realizowanym w dniach 4-6 kwietnia wzięło udział 30 uczestników projektu. Podczas wykładów, prezentacji, warsztatów, sesji integracyjnych mieli oni okazję dowiedzieć się o sytuacji współczesnej Ukrainy w kontekście reformy decentralizacyjnej, poznać ideę konsultacji społecznych i polskie przykłady przeprowadzonych konsultacji. Uczestnicy analizowali również sytuację własnej gminy i planowali dalsze działania w projekcie.

Celem projektu jest stworzenie i wprowadzenie do praktyki uchwałodawczej gmin regulaminów konsultacji społecznych. Uczestnicy pochodzą z 10 skonsolidowanych gmin obwodów czerkawskiego, połtawskiego i czernichowskiego. Ich zadaniem jest stworzenie dla swojej gminy regulaminu konsultacji społecznych, następnie przedstawienie go mieszkańcom i radzie gminy. Zgodnie z zatwierdzonym przez radę regulaminem uczestnicy przeprowadzą konsultacje na wybrany prze siebie temat ważny dla społeczności swojej gminy.

Skip to content