Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Jak grantobiorcy ocenili współpracę z FSM w 2015 r.?

Jak grantobiorcy ocenili współpracę z FSM w 2015 r.?

W dniach 5.02-21.02.2016 Fundacja Solidarności Międzynarodowej przeprowadziła badanie wśród grantobiorców programu „Wsparcie Demokracji 2015” oraz „Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji”. Bardzo dziękujemy za nadesłane odpowiedzi.

Celem badania była ocena współpracy FSM z grantobiorcami w następujących obszarach: komunikacja, procedury/umowa/zasady, narzędzie sprawozdawcze, wsparcie ze strony FSM. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety on-line. Link do ankiety został wysłany do 41 koordynatorów projektów, spośród których 28 wypełniło ankiety (68%).

Z zebranych odpowiedzi wynika, iż grantobiorcy są zadowoleni ze współpracy ze FSM, ale jednocześnie  wskazali obszary, które wymagają modyfikacji lub zmiany. Bardzo dobrze została oceniona współpraca z opiekunami, co pokazuje, iż taki system jest skuteczny.

Ankietowani wskazywali konieczność ograniczania biurokracji, upraszczania komunikacji do czego FSM zamierza stopniowo, w miarę możliwości dążyć. Z ankiet wynika, iż oceniany nowy generator sprawozdań on-line spełnił swoją rolę niemniej jednak pewne funkcje wymagają dopracowania (np. określenie liczby znaków w sprawozdaniu, doprecyzowanie zasad logowania). Sugestie dotyczące zmian i usprawniania w zasadach/procedurach/umowie, w szczególności dotyczące kwestii finansowych są obecnie analizowane. Bardzo użyteczne okazały się dla Fundacji uwagi dotyczące szkolenia z obsługi księgowo-finansowej. Mamy nadzieję, iż zmiana formatu na podstawie Państwa uwag jeszcze lepiej przygotuje przyszłych grantobiorców do wdrażania projektów.

Wyniki badania posłużą nam w realizacji kolejnej edycji programu „Wsparcie Demokracji 2016” oraz „Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji”.

Skip to content