Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Jaka (nie) jest współczesna Ukraina – spojrzenie aktywistów ? – spojrzenie aktywistów z Doniecka i Czerniowców

Jaka (nie) jest współczesna Ukraina – spojrzenie aktywistów ? – spojrzenie aktywistów z Doniecka i Czerniowców

wizyta studyjna marzec2016 3

Nie mylmy apatii z chronicznym zmęczeniem – zrozumieliśmy, że nasza praca jest długodystansowa. Dlatego nie możemy wciąż tryskać entuzjazmem jak fontanna, musieliśmy zacząć płynąć spokojnie jak rzeka. W ten sposób Tetyana Durnyeva z Komitetu Wyborców Ukrainy w Doniecku (obecnie działającym w Kijowie) scharakteryzowała ukraiński ruch wolontariacki. Spotkanie z nią i z Tarasem Prokopem z czerniowieckiej Opory zorganizowała w Ukraińskim Domu w Warszawie Fundacja Edukacja dla Demokracji w ramach projektu „Silne wspólnoty lokalne kluczem do sukcesu reformy samorządowej”. Spotkanie poprowadziła Natalia Kertyczak z FED. Projekt jest realizowany już drugi rok w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. 

Tetyana i Taras przebywali w Polsce na wizycie studyjnej, podczas której poznawali polskie doświadczenie reformy samorządowej i aktywności lokalnej. Ich pobyt udało nam się wykorzystać do przedstawienia warszawskiej publiczności zagadnień związanych z życiem i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie.
Tetyana Durnyeva opowiedziała o lokalnych inicjatywach, które jej organizacja podejmowała w Doniecku przed jego okupacją, a także o tym, w jaki sposób obecnie wspierają lokalną aktywność na terenach przyfrontowych. O tym, jak wygląda w Ukrainie sytuacja osób przesiedlonych wewnętrznie i w jaki sposób organizacje pozarządowe i zwykli ludzie organizują pomoc dla prawie 1,5 miliona ludzi.

wizyta studyjna marzec2016 2

Zdaniem naszych gości Majdan i konflikt na Wschodzie nauczył Ukraińców, że swoimi pieniędzmi powinni wspierać nie tylko chore dzieci i osoby niepełnosprawne.  
Taras Prokop, reprezentujący ukraińskiego watchdoga OPORA, mówił o trudnościach związanych z finansowaniem działań monitorujących władzę i o tym, że po Majdanie coraz więcej osób jest gotowych dorzucać się finansowo bądź rzeczowo (użyczenie samochodu, benzyna) np. do monitoringu wyborów.
Tetyana Durnyeva opowiedziała natomiast, jak w okresie między lutowym kryzysem 2014 a zajęciem Doniecka mieszkańcy chętnie partycypowali w wydawaniu gazety «Говорит Донбасс», która była dla nich jedyną szansą na uzyskanie prawdziwych informacji.
Nasi goście opowiadali także o działaniach watchdogowych i rzeczniczych obecnie prowadzonych w Ukrainie. Do najważniejszych kwestii przez nich poruszanych należy zaliczyć monitorowanie przeprowadzania reformy samorządowej, rzecznictwo na rzecz praw wyborczych osób przesiedlonych wewnętrznie, a także kontrolę nad otwartością i przejrzystością władz.
Kluczowa jest reforma samorządowa – powiedział Taras Prokop. – Dobrze będzie, jeśli przeprowadzimy reformę, ale co z tego, jeśli ludzie nie będą umieli z niej korzystać. Dlatego my pracujemy przede wszystkim z ludźmi na poziomie lokalnym.

Jeśli chcecie się dowiedzieć o tym, jakie działania wspólnie z partnerami ukraińskimi prowadzi lokalnie FED, zapraszamy do odwiedzenia:
https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%97-387893824747040/

Zachęcamy również do obejrzenia filmu o ruchu wolontariackim w Ukrainie :
https://www.youtube.com/watch?v=M_9GL_hc3vM

O sytuacji osób wewnętrznie przesiedlonych w Ukrainie polecamy wystąpienie Tetyany Durnyevej w trakcie posiedzenia Rady Najwyższej Ukrainy na temat praw osób wewnętrznie przesiedlonych:
https://www.youtube.com/watch?v=5P-ChI0KDig

Skip to content