Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Federacja Kanadyjskich Samorządów wspólnie z FSM wspierają reformę samorządową na Ukrainie

Federacja Kanadyjskich Samorządów wspólnie z FSM wspierają reformę samorządową na Ukrainie

prez1

W dniu 24 lutego 2016 roku w Kijowie podpisane zostało Memorandum o współpracy pomiędzy Fundacją Solidarności Międzynarodowej (FSM), reprezentowaną przez Prezesa Fundacji Krzysztofa Stanowskiego, a projektem Federacji Kanadyjskich Samorządów pt. Partnerstwo na rzecz Rozwoju Gospodarczego oraz Demokratycznego Zarządzania (PLEDDG).

Głównym celem planowanej współpracy jest wzbogacenie programu PLEDDG poprzez dostarczenie adresatom ukraińskim polskich rozwiązań modelowych, wypracowanych w samorządach RP poczynając od 1990 roku. Odbędzie się to przede wszystkim poprzez wspólną realizację wizyt studyjnych do Polski oraz delegowanie polskich ekspertów do prowadzenia warsztatów na Ukrainie.

Projekt PLEDDG finansowany jest przez Rząd Kanady, a jego celem jest wzmocnienie potencjału samorządów ukraińskich. Fundacja Solidarności Międzynarodowej na zlecenie MSZ RP realizuje na Ukrainie zadania wynikające z postanowień polsko-ukraińskiego Memorandum o współpracy w zakresie wsparcia ukraińskiej reformy samorządowej, zawartego w Warszawie w dniu 17 grudnia 2014 roku.

prez2

Skip to content