Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Min. Joanna Wronecka Przewodniczącą Rady Fundacji

Min. Joanna Wronecka Przewodniczącą Rady Fundacji

j wroneckaMinister Spraw Zagranicznych, p. Witold Waszczykowski, powołał na stanowisko Przewodniczącego Rady Fundacji Solidarności Międzynarodowej p. Wiceminister Joannę Wronecką, jednocześnie odwołując z pełnienia tej funkcji p. Konrada Pawlika.

Wiceminister Joanna Wronecka jest dyplomatą, z wykształcenia arabistką, absolwentką filologii arabskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Przez cztery lata (1999-2003) była Ambasadorem RP w Kairze, a od 2005 do 2010 Ambasadorem w Rabacie.  W 2010 została mianowana szefem delegatury Unii Europejskiej w Ammanie. Od września 2015r. pełniła funkcję doradcy ds. państw arabskich, bliskowschodniego procesu pokojowego i Iranu w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ. Aktualnie p. Joanna Wronecka piastuje w MSZ stanowisko Podsekretarza Stanu ds. współpracy rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej.

Skip to content