Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Publikacja raportu “Freedom in the World 2016”

Publikacja raportu “Freedom in the World 2016”

Organizacja Freedom House przedstawiła publikowany rokrocznie raport opisujący stan wolności na świecie, opatrując go podtytułem „Niespokojni dyktatorzy, słabnące demokracje: wolność na świecie pod presją”.

We wstępie do raportu autorzy piszą: „W 2015 roku świat rujnowały kryzysy, które podsycały ksenofobiczne nastroje w krajach demokratycznych, osłabiały gospodarki państw uzależnionych od sprzedaży zasobów naturalnych oraz powodowały, że reżimy autorytarne silniej rozprawiały się z opozycją. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do obniżenia stanu wolności na świcie 10-ty rok z rzędu.”

Z pełnym tekstem raportu (w języku angielskim) można zapoznać się na stronie Freedom House.

 

FiW

Skip to content