Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Wyniki ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej 2015

Wyniki ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej 2015

Zakończyła się czwarta przygotowana przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ ewaluacja zadań polskiej współpracy rozwojowej. Ocena dotyczyła wybranych inicjatyw zrealizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej udzielanej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2012-2014, w tym wybranych działań Fundacji Solidarności Międzynarodowej prowadzonych w ramach zadań zlecanych przez Ministra Spraw Zagranicznych na mocy ustawy o współpracy rozwojowej oraz programów i projektów na rzecz Mołdawii.

Badanie zostało przeprowadzone na terenie Polski oraz Gruzji, Tunezji, Ukrainy i Mołdawii. Objęło inicjatywy rozwojowe zrealizowane w latach 2012, 2013 i 2014. Analiza miała na celu sformułowanie rekomendacji pozwalających m.in. zwiększyć oddziaływanie polskiej pomocy oraz wspierać procesy podejmowania decyzji związanych ze współpracą rozwojową.

źródło: MSZ

Skip to content