Projekty w Mołdawii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Mołdawii > Projekt „Chciałem zaprosić Cię do tańca”

Projekt „Chciałem zaprosić Cię do tańca”

3 grudnia 2015 roku w  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzono w Ungheni w sposób wyjątkowy.  Po raz pierwszy Dyrekcja Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Rejonu we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zorganizowała festiwal w unghieńskim Domu Kultury „Cieszmy się razem”. Okazją do organizacji festiwalu było zakończenie projektu „Chciałem zaprosić Cię do tańca” finansowanego ze środków Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii, którego działalność koordynuje Przedstawicielstwo Fundacji w Mołdawii.

Podczas festiwalu wystąpiła grupa taneczna osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, która powstała w ramach projektu finansowanego przez FSM. Artur Michalski, Ambasador RP w Mołdawii w swoim przemówieniu podkreślał, że: odzyskanie pewności siebie i integracja w środowisku lokalnym ma zasadnicze znaczenie dla młodych niepełnosprawnych. Niezwykle ważne jest zagwarantowanie możliwości udziału we wszystkich dziedzinach życia społecznego wszystkim tym, którzy mają szczególne potrzeby. Taka była idea projektu, który wspieraliśmy – powiedział Ambasador.

Stephanie Chetraru, pełniąca obowiązki dyrektora USAID w Mołdawii, podziękowała wszystkim za zaangażowanie w działania na rzecz integracji osób ze specjalnymi potrzebami. Z dobrym partnerstwem jest jak z tańcem – obok profesjonalizmu potrzebne jest również zaangażowanie. W całej Mołdawii jest wiele miejsc, gdzie ludzie z zaangażowaniem robią coś dla swoich społeczności lokalnych. To daje nam nadzieję, że przyszłość Mołdawii może być pozytywna – mówił Tomasz Horbowski, który kieruje Centrum i Przedstawicielstwem Fundacji w Kiszyniowie.

Sala w Domu Kultury Ungheni była wypełniona po brzegi. Były występy taneczne osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz tradycyjnych tańców mołdawskich. Zaprezentowano również historie osób, którymi opiekuje się Dyrekcja Opieki Społecznej Rady Rejonu.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Chciałem zaprosić Cię do tańca”, realizowanemu przez Dyrekcję Pomocy Społecznej Rady Rejonu Ungheni dzięki współpracy Polskiej Pomocy i USAID w Mołdawii poprzez Fundusz Małych Grantów Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii. W ramach projektu odbyła się seria działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej w tym m.in. letnie obozy, wymiana młodzieży z Iasi (Rumunia), zainaugurowano także lekcje tańca dla osób poruszających się na wózkach oraz wyremontowano toaletę w Radzie Rejonu, dostosowując ją do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość projektu realizowanego od kwietnia do grudnia 2015 roku wyniosła 17 500 USD.

Skip to content