Projekty w Mołdawii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Mołdawii > Społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej wyborów parlamentarnych i samorządowych w latach 2014-2015

Społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej wyborów parlamentarnych i samorządowych w latach 2014-2015

2015Mołdawia 

Fundacja im. Stefana Batorego

 

tytuł projektu: Społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej wyborów parlamentarnych i samorządowych w latach 2014-2015 / Civic Monitoring of Election Campaign Finance in Moldova Parliamentary and Local Elections 2014-2015 years

 

Projekt zrealizowany przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Promo-LEX, którego celem było przekazanie mołdawskim partnerom doświadczeń z monitoringu finansowania kampanii wyborczej w Polsce i wsparcie ich działań na rzecz wprowadzenia rozwiązań zwiększających przejrzystość finansowania polityki i przestrzegania przepisów o finansowaniu kampanii wyborczych.

 

W ramach projektu uzupełniono wypracowaną w 2014 roku metodologię obserwacji finansowania kampanii o aspekty związane z wyborami lokalnymi. Wydano drukiem i upowszechniono raport z wyborów parlamentarnych i rekomendacje dotyczące zwiększenia przejrzystości finansowania kampanii wyborczych.

 

Wydano 4 raporty z obserwacji wyborów samorządowych, opracowano przewodnik dla organów nadzorujących organizację i przebieg wyborów nt. stosowania prawa w przypadku naruszeń kodeksu wyborczego w zakresie finansowania kampanii wyborczych.

 

batory151

batory152

batory153

 

logo batory            promo-lex2

 

 

Skip to content