Projekty w Tadżykistanie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Tadżykistanie > Społeczne inicjatywy lokalne kluczem do rozwoju tadżyckich wsi

Społeczne inicjatywy lokalne kluczem do rozwoju tadżyckich wsi

fed153

Tytuł projektu: Społeczne inicjatywy lokalne kluczem do rozwoju tadżyckich wsi / Local Civic Initiatives as Key to the Development of Rural Areas in Tajiskistan

Projekt został zrealizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Association of Scientific and Technical Intelligentsia of Tajikistan (ASTI) i objął swoim zasięgiem 10 wsi wilajetu chatlońskiego w południowo-zachodnim Tadżykistanie.

Celem działań było wzmocnienie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie nawiązania współpracy międzysektorowej między władzą lokalną (komitetami mahalli), Klubami Kobiet i społecznością lokalną.

Powstałe grupy wzmocniły swoje umiejętności koordynowania działaniami, pracy w zespole, współpracy międzysektorowej czy planowania zadań poprzez udział w serii czterech dwudniowych warsztatów prowadzonych przez tadżyckich i polskich ekspertów.

W ramach projektu w każdej z 10 wsi przeprowadzono badanie jej potrzeb przy pomocy metody Participatory Rural Appraisal (PRA), czyli szybkiego zorientowanego na mieszkańców planowania rozwoju obszarów wiejskich.

W każdej z wsi społeczność lokalna wybrała jeden problem z tych, które zostały wskazane  w ramach badania metodą PRA i otrzymała dofinansowanie w wysokości średnio 3600 złotych na jego rozwiązanie. Przy dużym wkładzie własnym społeczności zrealizowano m.in. remont nawierzchni głównych dróg we wsiach: Saripuli 2, Fidokor, Zarnisor czy oczyszczenie kolektorów kanalizacyjnych we wsi Kiziłbajrak.

fed151

fed152

 

 

fed          asti

 

Skip to content