Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wyniki drugiej edycji konkursu grantowego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji (2015/2016)

Wyniki drugiej edycji konkursu grantowego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji (2015/2016)

Uprzejmie informujemy, że do II edycji konkursu grantowego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji zgłoszono 77 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 19 117 154 zł, z nich do oceny merytorycznej dopuszczono 68 wniosków:

  • 50 wniosków zgłoszonych w ramach ścieżki grantowej „demokracja lokalna”
  • 18 wniosków zgłoszonych w ramach ścieżki grantowej „niezależne media”.

Wszystkie wnioski projektowe, które spełniły wymogi formalne określone w pkt. 8 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2015/2016” zostały ocenione merytorycznie w oparciu o kryteria określone w pkt. 9. w/w „Zasad (…)”. Na podstawie indywidualnych ocen członków Komisji oraz dyskusji na posiedzeniu, Komisje ustaliły listy rankingowe i zarekomendowały dofinansowanie 12 wniosków:

  • 4 wniosków w ścieżce „niezależne media”,
  • 8 wniosków w ścieżce „demokracja lokalna”

Ponadto Komisje warunkowo zarekomendowały do dofinansowania 15 kolejnych wniosków (lista rezerwowa). Warunkiem dofinansowania tych wniosków jest dostępność dodatkowych środków finansowych.

Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach konkursu przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

Przebieg konkursu był monitorowany pod kątem przejrzystości oraz przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków przez Grupę Zagranica.

Załączamy listę rankingową wniosków  (odrębne w każdej ścieżce konkursowej)*.

  •  załącznik: ścieżka „niezależne media”
  •  załącznik: ścieżka „demokracja lokalna”

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

Skip to content