Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Centrum Edukacji Inkluzywnej dla dzieci z Rejonu Leova

Centrum Edukacji Inkluzywnej dla dzieci z Rejonu Leova

W piątek 20 listopada w Sărăţica Nouă (Rejon Leova) otworzyliśmy Centrum Edukacji Inkluzyjnej w lokalnym gimnazjum. Centrum powstało w ramach projektu „Równy dostęp do edukacji” finansowanego przez Przedstawicielstwo FSM w Mołdawii. Projekt realizowany jest przez Radę Rejonu Leova w partnerstwie z gimnazjum i lokalną organizacją pozarządową.

Projekt „Równy dostęp do edukacji” realizowany jest w ramach Funduszu Małych Projektów prowadzonego przez Przedstawicielstwo Fundacji w Mołdawii. W ramach projektu zrealizowano szereg warsztatów dla nauczycieli i rodziców z Sărăţica Nouă i okolicznych miejscowości na temat edukacji inkluzyjnej i pracy z trudną młodzieżą. Wyremontowano i wyposażono specjalne Centrum do pracy z dziećmi wymagającymi większej uwagi. Dziś z działalności Centrum korzysta kilkanaścioro dzieci.

W uroczystości otwarcia Centrum wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych, oraz uczniowie, nauczyciele i rodzice z okolicznych miejscowości. Dyrektor gimnazjum, pani Aliona Carafizi podkreślała znaczenie otwarcia Centrum dla pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. „Choć projekt powoli dobiega końca, to my jesteśmy dopiero na początku drogi. Przed nami wiele pracy, by uczyć się w jaki sposób angażować się w pracę z dziećmi, które mają trudną sytuację w swoich domach”. Stephanie Chetraru z USAID, która współfinansuje projekt, gratulowała obecnym entuzjazmu w ich wysiłkach na rzecz rozwoju lokalnego. „Gdy przyjechałem tu po raz pierwszy zimą – mówił Tomasz Horbowski, kierownik Przedstawicielstwa FSM w Mołdawii – w sali, gdzie otworzyliśmy Centrum, stało popiersie Lenina. Myslę, że to symboliczna zmiana”.

Projekt „Równy dostęp do edukacji” realizowany jest w ramach Funduszu Małych Projektów – finansowanego ze środków Polskiej Pomocy i USAID – w Mołdawii, którego operatorem jest Przedstawicielstwo Fundacji w Mołdawii. Budżet projektu to 5 750 USD. W ramach projektu zrealizowano 5 warsztatów z nauczycielami, rodzicami oraz przedstawicielami władz lokalnych na temat edukacji inkluzyjnej, wyremontowano i wyposażono Centrum Edukacji Inkluzyjnej oraz zbudowano podjazd dla wózków przy wejściu do budynku szkoły.

Skip to content