Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tunezja > Wizyta Młodzieżowych Rad z Tunezji w Polsce

Wizyta Młodzieżowych Rad z Tunezji w Polsce

W dniach 17-22.10.2015 Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych gościła przedstawicieli Młodzieżowych Rad z siedmiu miejscowości w Tunezji, którzy uczestniczyli w wizycie studialnej w Polsce. Celem wizyty było zdobycie nowej wiedzy na temat działania trzeciego sektora, w szczególności podejmowania prorozwojowych inicjatyw lokalnych oraz wymiany doświadczeń z członkami Młodzieżowych Rad w Polsce, a także poszukiwanie inspiracji do działań w swoich miejscowościach, angażujących młodych ludzi do realizacji innowacyjnych projektów, wykorzystujących potencjał miejsca i opartych na demokratycznych mechanizmach i partycypacji.

Uczestnicy wizyty mieli możliwość spotkania się z dwoma Młodzieżowymi Radami z Ryglic i Kościeliska. Podczas tych spotkań młodzi ludzie z dwóch różnych kulturowo krajów opowiadali sobie, w jaki sposób działają i jakie podejmują inicjatywy. Młodzieżowi liderzy z Tunezji odwiedzili również Lanckoronę i Zator, gdzie młodzi Tunezyjczycy poznawali od kuchni oddolne działania, angażujące mieszkańców i wpisujące się w rozwój lokalny bazujący na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym. Ponadto liderzy Młodzieżowych Rad mieli okazję spotkać się w Krakowie z przedstawicielami dwóch profesjonalnych organizacji Stowarzyszenia Willa Decjusza, zajmującym się wymianą myśli i doświadczeń związanych z rozwojem demokracji oraz promowaniem kultury, a także Stowarzyszeniem „Wiosna”, znanym w całej Polsce ze spektakularnych przedsięwzięć, takich jak „Szlachetna Paczka” czy „Akademia Przyszłości”. Ponadto uczestnicy wizyty poznali podejście do wspierania społecznych projektów dużych korporacji podczas spotkania z dyrektorem PR firmy BP Poland.

Wizyta odbyła się w ramach projektu „Młodzieżowe Rady w Tunezji” współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstw Spraw Zagranicznych RP. Program „Wsparcie Demokracji”, realizowanego przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych, Stowarzyszenie EUREKA i Stowarzyszenie ‘We Love Sousse’.

Skip to content