Projekty na Białorusi

projekty dot. Białorusi 2015

W roku 2015 ze środków programu „Wsparcie Demokracji” dofinansowano 13 projektów dot. Białorusi na łączną kwotę 2 869 673 zł.

 

Projekty były realizowane przez polskie organizacje pozarządowe we współpracy z białoruskimi NGO lub grupami nieformalnymi. Inicjatywy dotyczyły takich zagadnień, jak edukacja obywatelska, mały ruch graniczny pomiędzy Białorusią a Polską, wspieranie wolnych mediów, wzmacnianie potencjału kobiet czy wsparcie dla osób represjonowanych.

 

Ze względu na bezpieczeństwo realizatorów i beneficjentów projektów prowadzonych na terenie Białorusi Fundacja Solidarności Międzynarodowej nie udziela informacji o działaniach realizowanych w ramach projektów oraz zwalnia grantobiorców z obowiązku upubliczniania informacji o nich.

 

Skip to content