Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tadżykistan > 10 ciekawych projektów zrealizowanych w ciągu 8 miesięcy odmieniło mieszkańców tadżyckich wsi

10 ciekawych projektów zrealizowanych w ciągu 8 miesięcy odmieniło mieszkańców tadżyckich wsi

Przedstawiciele komitetów mahalli i członkinie Klubów Kobiet z 10 wsi wilajetu chatlońskiego przeszli długą drogą od idei projektowej do jej realizacji.

1 listopada rozpoczęły się dwudniowe warsztaty „Projekt –podsumowanie. Planowanie działań na 2016 rok” w ramach projektu „Społeczne inicjatywy kluczem do rozwoju tadżyckich wsi”. Pierwszy dzień warsztatów, prowadzonych przez koordynatorki projektu : Martynę Kwiatkowską z ramienia Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED) i Malikę Boimuradową z Association of Scientific and Technical Intelligentsia of Tajikistan (ASTI), poświęcony był projektom, które zostały zrealizowane w ramach tegorocznej współpracy międzysektorowej Klubów Kobiet i komitetów mahalli w 10 wsiach wilajetu chatlońskiego.

Podczas pierwszej sesji, Martyna Kwiatkowska przedstawiła przebieg projektu. Najwięcej komentarzy wzbudziły doświadczenie udziału w badaniu problemów wsi metodą PRA. Często po raz pierwszy w historii wsi w otwartym spotkaniu wzięli udział wszyscy jej mieszkańcy, a kobiety na równi z mężczyznami wyrażały swoje opinie. Mężczyźni podkreślali, że członkinie Klubów Kobiet wielokrotnie zaskoczyły ich swoją aktywnością i zdecydowanym dążeniem do celu.

fed1

Koordynatorki projektu witają uczestników warsztatów. fot. Adam Pańczuk

Po wstępie, zespoły projektowe złożone z przedstawicieli danej wsi przygotowywały plakaty obrazujące zrealizowane inicjatywy.

Podczas prezentacji, każda z grup odpowiadała na pytania pozostałych uczestników warsztatu, np.: z jakimi trudnościami spotykano się we współpracy z przedstawicielami dżamoatów czy innych organów władzy lokalnej, gdzie uzyskano dane pozwolenie, ile trwała realizacja inicjatywy, dlaczego zdecydowano się rozwiązać właśnie ten problem. Na zakończenie, przewodniczący komitetu mahalli we wsi Kirow, Anwar Pirow podzielił się z uczestnikami warsztatów swoim pomysłem: chce wydrukować w formie książki wszystkie notatki i materiały ze szkoleń i spotkań, w których uczestniczył. Uznał, że takie informacje będą przydatne dla kolejnych pokoleń, które będą chciały coś zmienić w życiu wsi. Uczestnicy nagrodzili pana Awara brawami i poparli jego pomysł.

Ostatni dzień warsztatów był poświęcony ewaluacji działań prowadzonych w ramach projektu „Społeczne inicjatywy kluczem do rozwoju tadżyckich wsi” oraz opracowaniu inicjatyw na kolejny rok. Warsztaty były prowadzone przez koordynatorki projektu Martynę Kwiatkowską (FED) i Malikę Boimuradową (ASTI).

Podczas pierwszej sesji uczestnicy opowiadali swoje wrażenia z dnia poprzedniego. Najciekawszym ćwiczeniem okazała się praca w grupach, a także komentarze dotyczące realizowanej przez nich inicjatywy. Następnie w zespołach, które tworzyli przedstawiciele każdej wsi, określano priorytetowe problemy, z którymi nadal się borykają i sposoby ich rozwiązania. Wymienione kwestie podzielono na trzy grupy: – te, których rozwiązanie wymaga dobrej woli i zaangażowania mieszkańców, – środki niezbędne do realizacji inicjatywy mogą zostać zebrane wśród mieszkańców wsi, – problemy można rozwiązać dzięki stosunkowo niewielkiej zewnętrznej pomocy finansowej.

Spośród trzeciej grupy uczestnicy wybrali jeden priorytetowy problem i zaplanowali działania przy realizacji inicjatywy. Ważnym elementem było skalkulowanie budżetu, uwzględniając w nim możliwy wkład własny – nie tylko finansowy, ale i siłę roboczą czy dostępne materiały.

 

fed2

Tworzenie plakatów odbyło się w radosnej atmosferze, wszystkie grupy bardzo kreatywnie podeszły do działania. fot. Adam Pańczuk

 

Ćwiczeniem podsumowującym było stworzenie planu działań uwzględniając kalendarz życia wsi (obchodzone święta, sezon prac polowych, etc.), co pozwoliło w przybliżeniu określić etapy realizacji projektu wg miesięcy.

W grupach powstały plany budowy punktów medycznych, wodociągów, remontu dróg. Członkinie Klubu Kobiet Gulczini Muhtarama i przedstawiciele wsi Fidokor, gdzie wyłożono kamieniami główną drogę mieli dylemat. Część mieszkańców wsi chciałaby, aby kolejnym etapem było wyłożenie kamieniami kolejnych ulic, inni wolą wylać asfalt na centralnej ulicy. Ostatecznie zadecydowano, iż w 2016 roku mieszkańcy wsi Fidokor będą starać się pokryć asfaltem główną drogę.

Uczestnicy, bogatsi o tegoroczne doświadczenia, w czasie prezentacji zadawali bardzo wiele pytań zarówno praktycznych (np. gdzie zostaną zakupione towary, jaka jest ich cena), jak i technicznych, chętnie udzielali rad. Zespoły projektowe dysponowały bardzo dokładnymi informacjami, co świadczy o wcześniejszym przygotowaniu się do warsztatu.

„Jestem podbudowana aktywnością i zaangażowaniem uczestników w wykonanie planów na 2016 rok. Udział w warsztatach teoretycznych oraz realizacja inicjatyw we wsiach pozwoliły uczestnikom projektu zdobyć praktyczne doświadczenia współpracy i osiągnięciu zamierzonego wcześniej celu. Dzięki temu, planowanie kolejnych działań na rzecz społeczności lokalnej odbyło się znacznie szybciej niż na pierwszych warsztatach na początku naszego projektu.” – podsumowuje Martyna Kwiatkowska. Na zakończenie warsztatów uczestnicy wypełnili tabelkę, w której wypisali to, czego się w tym roku nauczyli., m.in. : planowania projektów, pracy w partnerstwie międzysektorowym, rozwiązywania konfliktów.

Przedstawicielom każdej ze wsi zrobiono pamiątkowe zdjęcia, na których widać diametralną różnicę w porównaniu z tymi, które wykonano w kwietniu br. Wtedy byli to tylko mieszkańcy jednej wsi, dziś jest to zespół.

 

fed3 Zespół projektowy wsi Saripuli – 2. fot. Martyna Kwiatkowska

 

autor: Malwina Żyła, Fundacja Edukacja dla Demokracji

 

fed          ASTI

Projekt „Społeczne inicjatywy lokalne kluczem do rozwoju tadżyckich wsi” jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Skip to content