Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > 34 projekty wybrane do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego w regionie Marneuli

34 projekty wybrane do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego w regionie Marneuli

Prezentacja projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego w municipalitecie Marneuli (Gruzja) odbyła się 28 października. Zostali na nią zaproszeni autorzy projektów, osoby biorące udział w warsztatach, maratonach pisania projektów i Otwartej Radzie Obywatelskiej Marneuli, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych samorządów oraz gruzińskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji i omówienia zwycięskich projektów przez gamgebeli Meraba Topchishvili, zwierzchnika rejonu Marneuli. Spośród 49 zgłoszonych projektów 34 będzie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Są to m.in budowa parku kultury i wypoczynku, stworzenie klubu dla kobiet, budowa mini-stadionu, remont lub budowa dróg lokalnych, oświetlenie ulic, remont przedszkola, usprawnienie systemu nawadniającego czy wody pitnej (→ lista złożonych projektów zamieszczona na stronie samorządu wraz ze skanami wszystkich projektów).

fip4

fot. Urząd Regionu Marneuli

Pozostałe projekty nie zostały wskazane przez mieszkańców jako priorytetowe lub nie przeszły weryfikacji prowadzonej przez urząd. Władze samorządu wyróżniły dodatkowo 3 projekty wybrane przez mieszkańców: najlepiej przygotowany, najbardziej innowacyjny i budujący lokalny kapitał kulturowy. Jednym z wyróżnionych projektów jest budowa Centrum Edukacji w Tserakvi (złożony przez dyrektorkę lokalnego muzeum). Wybrane projekty zostaną wprowadzone do budżetu samorządu do 15 listopada br.

Po części spotkania poświęconej prezentacji projektów rozpoczęła się praca w grupach, w ramach których odbyła się dyskusja m.in nad rekrutacją uczestników, systemem weryfikacji projektów, zmianami i rekomendacjami do projektu w przyszłym roku. Sesja została podsumowana prezentacjami i ogólną dyskusją. Wypracowane pomysły i uwagi zostaną włączone do przygotowywanego raportu ewaluacyjnego, a także będą uwzględnione podczas przygotowywania kolejnego budżetu partycypacyjnego.

Więcej zdjęć: http://bit.ly/1io3Akm

Inicjatywa Fundacji Inna Przestrzeń pt. „Aktywizacja lokalna poprzez budżet partycypacyjny w regionie Marneuli” realizowana jest z dwoma gruzińskimi partnerami – organizacją One Caucasus oraz samorządem lokalnym Marneuli.

 

autor: Fundacja Inna Przestrzeń

fip            344 square-one caucasus             marneulis-municipalitetis-gerbi

Projekt współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Skip to content