Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Wyróżnienie dla Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Wyróżnienie dla Fundacji Solidarności Międzynarodowej

W dniu 28 października 2015 roku w Kijowie Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Pan Krzysztof Stanowski odebrał w imieniu Fundacji Wyróżnienie im. błogosławionego Emiliana Kowcza.

Zgodnie z decyzją Kapituły, Fundacja Solidarności Międzynarodowej została wyróżniona za zaangażowanie w rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz dialog kultur i narodów w Europie Środkowo-Wschodniej, za współpracę polsko-ukraińską na różnych płaszczyznach i działalność charytatywną na rzecz poszkodowanych w Ukrainie. Uroczystości wręczenia odznaczeń przewodniczył Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Wielce Błogosławiony Swiatosław Szewczuk – Patron działalności Kapituły.

Emilian Kowcz – ukraiński duchowny greckokatolicki, błogosławiony Kościoła katolickiego. Był proboszczem w Przemyślanach koło Lwowa. Podczas okupacji hitlerowskiej działał na rzecz prześladowanych. Aresztowany przez gestapo w 1943 roku m.in. za pomoc ponad 600 Żydom. Trafił do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie prowadził działalność duszpasterską. Zamordowany w komorze gazowej 25 marca 1944 roku. Ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II 27 czerwca 2001 roku we Lwowie. Uhonorowany tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

Jednym z głównych celów działalności Kapituły jest propagowanie idei błogosławionego Kowcza w zakresie: międzywyznaniowej i międzyreligijnej współpracy, szerzenia zasad tolerancji i poszanowania godności osoby ludzkiej, rozwój i popularyzacja działań filantropijnych oraz upamiętnienie spuścizny ks. Emiliana jako uniwersalnego przykładu bezinteresownej miłości wobec bliźnich, niezależnie od ich przynależności narodowej i religijnej.

Wśród dotychczasowych laureatów są m.in.: abp Józef Michalik – były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, dr Aaron Weis – izraelski historyk i działacz społeczny, Wasyl Koszyniec – ukraiński działacz państwowy, Tomasz Siemoniak – polski polityk, Mustafa Dżemilew – radziecki dysydent, długoletni przewodniczący Medżlisu Tatarów krymskich, Marija Matwijiw – lekarka, która pod ostrzałem snajperów ratowała rannych na kijowskim Majdanie.

Skip to content