Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tadżykistan > Społeczność wsi Kiził Bajrak zakończyła oczyszczanie kolektorów kanalizacyjnych

Społeczność wsi Kiził Bajrak zakończyła oczyszczanie kolektorów kanalizacyjnych

Podczas badań potrzeb terenów wiejskich przeprowadzonych wiosną tego roku przez Malikę Boimuradową, koordynatorkę lokalną projektu „Społeczne inicjatywy lokalne kluczem do rozwoju tadżyckich wsi” społeczność lokalna Kiził Bajrak (wcześniej Mehnatobod) wskazała zanieczyszczenie kolektorów kanalizacyjnych jako najpilniejszy problem do rozwiązania.

DSC 0111 fot. Malika Boimuradowa, Zanieczyszczone kolektory kanalizacyjne we wsi Kiził Bajrak

DSC 0122fot. Malika Boimuradowa, Wysoki poziom wód gruntowych na polach w sąsiedztwie cmentarza

Kolektory znajdują się w bliskim sąsiedztwie cmentarza. Brak prac udrażniających kolektory w ostatnich latach doprowadziło do skażenia i podniesienia poziomu okolicznych wód gruntowych. Obecnie praktycznie niemożliwy jest pochówek osób zmarłyc, zaś zbiory z sąsiadujących z cmentarzem pól zostały ograniczone do minimum.

Praca przy oczyszczaniu kolektorów kanalizacyjnych trwała dwa dni. Obowiązki podzielono pomiędzy kobiety i mężczyzn. Koordynatorami działań byli: przedstawicielki Klubu Kobiet Dugonaho – Ołfuta Hołowa i Orzuwi Rachmonowa oraz członkowie komitetu mahalli (władz lokalnych) Dawłat Ismoiłow i Szachobidin Kajumow. Wkład własny do realizacji projektu wyniósł ponad 30% ogólnej sumy wydatków.

DSC 0106

fot. Malika Boimuradowa, Spotkanie grupy roboczej planującej prace przy oczyszczaniu kolektorów

Mieszkańcy wsi uwierzyli we własne możliwości i samodzielnie zorganizowali pracę grupy. Jak sami mówią, nie będą już teraz czekać na pomoc władz rejonowych, w ramach swoich możliwości postarają się rozwiązywać kolejne problemy z listy powstałej podczas badania potrzeb wsi.

Po dwóch dniach pracy poziom wód gruntowy w okolicy cmentarza drastycznie spadł.

Projekt realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Association of Scientific and Technical Intelligentsia of Tajikistan (ASTI) w południowym Tadżykistanie.

autor: Martyna Kwiatkowska, Fundacja Edukacja dla Demokracji

fed          ASTI

Projekt „Społeczne inicjatywy lokalne kluczem do rozwoju tadżyckich wsi” jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content