Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Warsztaty „Decentralizacja w praktyce”. Ponad 500 liderów gromad poznaje polskie doświadczenia samorządności lokalnej

Warsztaty „Decentralizacja w praktyce”. Ponad 500 liderów gromad poznaje polskie doświadczenia samorządności lokalnej

W dniach 21 do 29 września 2015 r. w 10 obwodach wschodniej i południowej Ukrainy ramach projektu „Decentralizacja w praktyce. Polskie doświadczenie samorządności lokalnej a nowe rozwiązania na Ukrainie” odbyło się 20 jednodniowych warsztatów pod wspólnym tytułem „Polskie doświadczenie, a ukraińska droga do decentralizacji – pytania i odpowiedzi”. W ramach warsztatów uczestnicy – ukraińscy działacze gromadzcy, zapoznali się z polską drogą  decentralizacji, budowy samorządu lokalnego oraz reformy administracji w samorządowej w Polsce, sposobami funkcjonowania polskiego samorządu – zarządzaniem i finansowaniem, doświadczenie decentralizacji władzy w Polsce i skutkami tego procesu dla rozwoju samorządu lokalnego. Warsztaty zrealizowane przy współpracy z Regionalnymi Biurami Reform cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i wzięło w nich udział ponad 500 uczestników. W każdym obwodzie przeprowadzono dwa jednodniowe warsztaty ukierunkowane na aktywny kontakt z uczestnikami. Eksperci przekazali swoim ukraińskim kolegom swoje doświadczenie pracy w samorządzie lokalnym, opisali sukcesy i porażki, podzielili się w przemyśleniami na temat decentralizacji, odpowiedzieli na liczne pytania.

Uczestnicy wyrażali swoje zadowolenie z powodu możliwości bezpośredniego kontaktu z kolegami z Polski, dzieli się swoimi obawami i problemami jakie powstają w toku procesu łączenia gromad. Stwierdzali, że dla większości z nich była to pierwsza okazja do rozmowy i uzyskania informacji „z pierwszej ręki” i wskazywali na konieczność kontynuowania takich spotkań, które nie odbywają się w szczególności w obwodach graniczących ze strefą ATO. Wskazywano na potrzebę wsparcia nowo powstałych gromad szczególnie w aspekcie zarządzania gromadą i planowania jej rozwoju.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz CRG „Perspektywa” z Sowietskiego (AR Krym) i współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r. za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Skip to content