Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ DLA DZIENNIKARZY Z UKRAINY I BIAŁORUSI

PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ DLA DZIENNIKARZY Z UKRAINY I BIAŁORUSI


Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 listopada 2015

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza nabór zgłoszeń na „Program Stypendialny dla Dziennikarzy z Ukrainy i Białorusi”. Stypendia (7 stypendiów x 2 500 Euro) przyznane zostaną za wybitne osiągnięcia dziennikarskie w prasie, radiu, telewizji i internecie.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej pragnie wesprzeć stypendiami pracę dziennikarzy ukraińskich i białoruskich, a także przyczynić się do wzmocnienia debaty medialnej i gotowości do zaangażowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w tych krajach.

Kandydatów do stypendiów mogą zgłaszać: polskie i niemieckie organizacje dziennikarskie, media polskie i niemieckie, organizacje pozarządowe, dziennikarze polscy i niemieccy, osobistości życia publicznego z Polski i Niemiec.

Zgłoszenia – wyłącznie w JĘZYKU ANGIELSKIM – powinny zawierać następujące informacje:

–        bio- i bibliografia dziennikarska kandydata – maks. 2 strony

–        uzasadnienie nominacji (opis działalności dziennikarskiej kandydata, informacja o jego szczególnych osiągnięciach itd.) – kandydata można nominować zarówno za jedno wybitne osiągnięcie jak i za całokształt pracy dziennikarskiej

–        krótka informacja o nominującym

O przyznaniu stypendiów zadecyduje jury powołane przez FWPN.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej do 15 listopada 2015 r. na adres: joanna.czudec@fwpn.org.pl

Info: tel. +48 22 338 62 65

Programy realizowany przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec

Skip to content