Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > W Kiszyniowie ruszyła Mała Akademia Lokalnego Rozwoju

W Kiszyniowie ruszyła Mała Akademia Lokalnego Rozwoju

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii zainaugurowało Małą Akademię Rozwoju Lokalnego. Mała Akademia Rozwoju Lokalnego to cykl 4 warsztatów, w której uczestniczą przedstawiciele dziewięciu mołdawskich miejscowości. Pierwsze warsztaty w ramach Akademii, poświęcone diagnostyce problemów, zasobów oraz planowaniu strategicznemu na poziomie lokalnym, odbyły się między 23 a 25 września w Kiszyniowie.

Uczestnicy zapoznali się z modelem rozwoju społeczności ABCD, dokonali analizy problemów lokalnej społeczności, oraz określili zasoby i potencjały istniejące w środowisku lokalnym. Celem warsztatów, w których uczestniczyli zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak również samorządów i instytucji kultury było zapoznanie się z podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do planowania strategicznego, formułowania polityk i ustalenia celów. W ramach warsztatów uczestnicy tworzyli mapy miejscowości z zaznaczonymi zasobami i problemami, które należy rozwiązać. Tematem warsztatów były też partnerstwa i narzędzia niezbędne do ich tworzenia i funkcjonowania. A także rola partnerstwa i liderów, animatorów jako katalizatorów zmian społecznych.

Kolejne warsztaty, zaplanowane na listopad, dotyczyć będą pracy projektowej i budowania lokalnych partnerstw. Warsztaty realizowane są we współpracy z ekspertami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Centrum Aktywności Lokalnej – CAL. 

Skip to content