Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Wolontariusze z Pamiru w Warszawie

Wolontariusze z Pamiru w Warszawie

wizFPR1

fot. Fundacja Polityki Rozwojowej

Polskie doświadczenia wspierania przedsiębiorczości wiejskiej, nowoczesna edukacja, zaangażowanie organizacji pozarządowych we wspieranie rozwoju lokalnego – to tylko niektóre tematy, które objęła wizyta studyjna w Polsce zorganizowana dla wolontariuszy z Pamiru (Tadżykistan) przez Fundację Polityki Rozwojowej.

Projekt, w ramach którego była organizowana wizyta jest finansowany ze środków MSZ RP w ramach grantu Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Współfinansuje go także Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (program RITA – Przemiany w Regionie) i Estońska Pomoc Rozwojowa.

Celem projektu jest wsparcie organizacji pozarządowej tak, by mogła działać na rzecz rozwoju lokalnego i wsparcia młodych liderów – by rozwijali swoje kompetencje i zaangażowanie, aktywnie włączając się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych.

Program wizyty, także ze względu na niewielką grupę uczestniczących w niej osób, mógł być dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Zajęcia dotyczyły więc zarówno bezpośrednio działalności organizacji pozarządowej – zarówno w części budowania atrakcyjnego programu, zaangażowania wolontariuszy (także zagranicznych, przyjeżdżającej w Pamir na kilkumiesięczne staże), jak pozyskiwania i poprawnego zarządzania środkami na własną działalność. Tego dotyczyły zarówno szkolenia Wojciecha Szpocińskiego, reprezentującego FPR, jak zajęcia prowadzone przez Agatę Stafiej-Bartosik, szefową Fundacji Ashoka w Polsce. Bardzo szczera rozmowa dotyczyła oczekiwań donora wobec projektów, właściwego uzasadniania potrzeb, wiedzy o swoim własnym otoczeniu osoby piszącej wniosek o grant, wreszcie traktowania każdej zewnętrznej pomocy w kategoriach inwestycji, która przysłuży się osiągnięciu określonych wcześniej celów.

Drugi blok zajęć dotyczył wsparcia przedsiębiorczości wiejskiej, w tym przetwórstwa i dywersyfikacji dochodów na wsi, ale też nowoczesnego podejścia do zdrowia i żywienia, oczekiwań współczesnych konsumentów czy otoczenia biznesu wiejskiego. Jest to szczególnie istotne dla uczestników, pochodzących z terenów zapóźnionych i nierozwiniętych, do których docierają jednak zamożni klienci, zainteresowani turystyką kulturową, kulinarną lub innymi rodzajami turystyki kwalifikowanej.

Postawy wobec klienta i zasad rozwijania własnego biznesu dotyczyło m.in. spotkanie z Agnieszką Kręglicką, znaną warszawską restauratorką i organizatorką Targu Rolniczego w Fortecy u Kręglickich. O designie i jakości produktów ekologicznych opowiadała uczestnikom study-tour Agata Filipek, architektka i designerka. Marcin Pilarski z Lokalnej Grupy Działania „Vistula Terra Culmensis” opowiadał o rozwoju na wsi dzięki wykorzystaniu lokalnej tradycji.

Wiedzę uzyskaną podczas zajęć uczestnicy mogli przećwiczyć w praktyce – prezentowali produkty wytwarzane na Pamirze podczas Festiwalu Produktów Regionalnych w Grucznie. Najważniejsze wnioski (dotyczące zresztą nie tylko produktów tadżyckich) to ten, że każdy produkt, także kulinarny musi „nieść ze sobą jakąś opowieść”, a równie ważne jak jego smak czy wartość zdrowotna jest opakowanie i rzetelna informacja. Poza tym, mimo że wiele projektów międzynarodowych wspiera przedsiębiorczość na wsi promując rękodzieło, w praktyce okazuje się ono bardzo trudne do promocji. Łatwiej jest z produktami kulinarnymi – wszystkie przywiezione na wystawę w Grucznie produkty zostały sprzedane w ciągu zaledwie kilku godzin.

wizFPR2

fot. Fundacja Polityki Rozwojowej

Program uwzględniał też odpowiedzi na pytania związane z technologiami, które mogą być zastosowane na pamirskiej wsi, zarówno w budownictwie, jak przy modernizacji już istniejących budynków. Za przygotowanie wyczerpującej, uwzględniającej dostosowanie technologii do warunków wysokogórskich prezentacji na ten temat, odpowiadali architekci z Grupy Projektowej +48, Kamil Miklaszewski i Karol Szparkowski.

Wreszcie, w związku z indywidualnymi potrzebami wolontariuszy, study tour uwzględniał zarówno wykłady dotyczące zdrowia publicznego i efektywnego wykorzystania środków na zdrowie (koordynator projektu Sylwia Szparkowska pracuje w branżowym wydawnictwie Medycyna Praktyczna), jak kompletny wykład dotyczący współczesnego podejścia do edukacji. Prowadziła go Monika Szafarska, doświadczona pedagog i psycholog, reprezentująca dużą wiedzę dotyczącą zarówno polskiego, jak amerykańskiego podejścia do ucznia i jego potrzeb.

autor: Sylwia Szparkowska, Fundacja Polityki Rozwojowej

 

                                                        fpr        peipsi

Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content