Aktualności

O wolontariacie w Łodzi

W dniach 14-18 września br. w Fundacji FERSO odbyła się wizyta studyjna dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji z Mołdawii. Celem wizyty była ewaluacja osiągnięć organizacji w zakresie wolontariatu, ich plany na przyszłość (ci sami przedstawiciele brali udział w kwietniowym szkoleniu w Kiszyniowie) oraz podzielenie się polskim doświadczeniem i wiedzą w zakresie funkcjonowania i roli wolontariatu.

wiz1fot. Fundacja FERSO

 

W trakcie pobytu trenerki poruszały temat kompetencji jakie powinien posiadać koordynator wolontariatu oraz jak rekrutować i współpracować z wolontariuszami.

W czasie wizyty uczestnicy odwiedzili między innymi Stowarzyszenie Kobiety.lodz.pl, Biuro Wolontariatu łódzkiego Oddziału „Caritas”, gdzie szczegółowo zapoznali się z działalnością tych organizacji oraz z rolą wolontariuszy dla ich funkcjonowania.

wiz2fot. Fundacja FERSO

 

Podczas spotkania z międzynarodowymi wolontariuszami rozmawiano na temat idei i zalet wolontariatu europejskiego (EVS) oraz wymagań, jakie powinna spełnić organizacja, by gościć u siebie wolontariuszy z zagranicy. Spotkali się również z Przedstawicielem Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z organizacjami rządowymi.

Wszystkie te działania miały wspomóc naszych mołdawskich kolegów w budowaniu własnych struktur wolontariatu. Mołdawia jest na etapie tworzenia projektu ustawy o wolontariacie, o czym również rozmawiano w czasie pobytu.

Mamy nadzieję, że doświadczenie zdobyte w Polsce okaże się cenne w realizacji własnych działań.

wiz3

fot. Fundacja FERSO

autor: Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO

                                                    ferso logo             TDV logo

Projekt „Wolontariat na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Mołdawii” jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content