Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > SPOTKANIA INFORMACYJNE – konkurs grantowy „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji”.

SPOTKANIA INFORMACYJNE – konkurs grantowy „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji”.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące drugiej edycji konkursu grantowego „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji”, które odbędą się w dniach 15 września 2014 r. (wtorek) w godzinach popołudniowych oraz 29 września 2015 r. (wtorek) w godzinach popołudniowych. Dokładne miejsce i godziny w/w spotkań zostaną przesłane przez Fundację wraz z informacją o zarejestrowaniu zgłoszenia.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Zainteresowane osoby prosimy o przysyłanie zgłoszeń (przynajmniej dwa dni przed planowaną datą spotkania) na adres e-mailowy: pkwd@solidarityfund.pl W tytule wiadomości prosimy wpisać „spotkanie 15 września” lub „spotkanie 29 września”.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę organizacji, telefon kontaktowy.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń rejestracja na spotkanie w danym terminie może zostać zamknięta, istnieje również możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu spotkania.

Dla osób, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniach, podajemy numer infolinii +48 22 290 66 22 wew. 33

Infolinia działa w dni robocze w godz. 10.00-14.00

Serdecznie zapraszamy

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest współfinansowany w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).

Skip to content