Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Kirgistan > Nabór obserwatorów wyborów parlamentarnych w Kirgistanie

Nabór obserwatorów wyborów parlamentarnych w Kirgistanie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór obserwatorów krótkoterminowych (STO) wyborów parlamentarnych w Kirgistanie (4 października 2015 r.) w ramach misji obserwacyjnej ODIHR/OBWE. Przewidujemy wyłonienie w procesie rekrutacyjnym 2 obserwatorów, którzy pojadą do Kirgistanu około 29 września i pozostaną tam do około 7 października 2015 r. (dokładny kalendarz misji zostanie podany w terminie późniejszym).
Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • obywatelstwo polskie,
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych,
  • posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2),
  • znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2),
  • znajomość sytuacji politycznej w Kirgistanie,
  • szeroko rozumiane doświadczenia zawodowe/naukowe w kontaktach z Kirgistanem i/lub regionem poradzieckiej Azji Centralnej.

Preferowani będą kandydaci mający doświadczenie obserwacji wyborów w ramach misji ODIHR/OBWE lub innych oraz osoby, które ukończyły kurs dla obserwatorów krótkoterminowych (Training for Short-Term Election Observers), organizowany przez Fundację.

Ważne: Kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa kirgiskiego.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem programu Skype bądź bezpośredniego spotkania w siedzibie FSM.

Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów (dojazd do/z Warszawy z dowolnej miejscowości na terytorium RP oraz przelot Warszawa-Biszkek-Warszawa a w wyjątkowych przypadkach koszty przelotu do/z Biszkeku spoza RP – do wysokości kosztów przelotu Warszawa-Biszkek-Warszawa), pobytu (diety, noclegi) i transportu lokalnego wg standardów ODIHR/OBWE. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://www.wybory.solidarityfund.pl/nabor/

Zgłoszenia będą przyjmowane do piątku 11 września do godz. 11.59.
Skip to content