Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Nabór obserwatorów wyborów prezydenckich na Białorusi

Nabór obserwatorów wyborów prezydenckich na Białorusi

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór obserwatorów długoterminowych (LTO) i krótkoterminowych (STO) wyborów prezydenckich na Białorusi (11 października 2015 r.) w ramach misji obserwacyjnej ODIHR/OBWE.

 Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych,
  • posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji,
  • znajomość języków angielskiego i rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2),
  • znajomość sytuacji politycznej na Białorusi,
  • szeroko rozumiane doświadczenia zawodowe/naukowe w kontaktach z Białorusią,
  • w przypadku kandydatów na obserwatorów długoterminowych: doświadczenie w obserwacji wyborów w ramach misji obserwacyjnych ODIHR/OBWE (uczestnictwo w co najmniej 2 misjach krótkoterminowych lub 1 długoterminowej).

Preferowani będą kandydaci mający doświadczenie obserwacji wyborów w ramach misji ODIHR/OBWE lub innych oraz osoby, które ukończyły kurs dla obserwatorów krótkoterminowych (Training for Short-Term Election Observers), organizowany przez Fundację.

Ważne: Kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa białoruskiego.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem programu Skype bądź bezpośredniego spotkania w siedzibie FSM.

Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów na miejsce, pobytu na Białorusi (diety, noclegi) i transportu lokalnego wg standardów ODIHR/OBWE. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.wybory.solidarityfund.pl/nabor/.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 sierpnia do godziny 8.00.

W razie pytań prosimy o kontakt:

obserwacje@solidarityfund.pl

tel. +48 503 825 175

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur!

Skip to content