Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mjanma/Birma > Konferencja „Rural Voices”: ponad 1000 przedstawicieli lokalnych społeczności przeciwko bezprawnym zawłaszczeniom ziemi na birmańskiej prowincji.

Konferencja „Rural Voices”: ponad 1000 przedstawicieli lokalnych społeczności przeciwko bezprawnym zawłaszczeniom ziemi na birmańskiej prowincji.

Pierwsza Konferencja „Rural Voices”, prezentacja tradycyjnego tańca mniejszości etnicznej Taung Yoo. Autorka: Aleksandra Kłosińska

„Bezprawne zawłaszczenia ziemi są ogromnym problemem na tym obszarze. Dzięki  konferencji „Rural Voices” chcemy stworzyć płaszczyznę porozumienia dla lokalnych społeczności, pozwolić im wspólnie przeciwstawić się łamaniu ich podstawowych praw przez prywatne firmy, wojsko birmańskie i armie rebelianckie” mówią Eain Da i Ko Kyaw z Community for Sustainable Development Center (CSDC) , organizatorzy wydarzenia, wspierani przez Fundację Inna Przestrzeń/Projekt Birma.

Na konferencji, która odbyła się 1 lipca 2015 r. w miejscowości Ye Phyu Kan, położonej w regionie Baw Sai, stanie Szan, zebrało się ponad 1000 uczestników reprezentujących 6 gmin i 6 mniejszości etnicznych.
„Baw Sai jest jednym z regionów dotkniętych tzw. ‘klątwą surowcową’. Z jednej strony to teren bardzo bogaty w minerały takie jak ołów, srebro, miedź. Z drugiej strony, wiele zagranicznych firm, głównie z Chin chce je wydobywać za wszelką cenę, często narażając życie i zdrowie mieszkańców. Tylko tutaj jest ponad 50 kopalni odkrywkowych” mówi Eain Da, rozglądając się po okolicy. „Większość z nich jest nielegalna, ich toksyczne odpady są utylizowane w lokalnych zasobach wodnych, bardzo negatywnie wpływają na środowisko, są przyczyną wielu chorób wśród mieszkańców. Często ziemia przeznaczana pod budowę kopalni jest nielegalnie zawłaszczana. Większość mieszkańców nie wie  jak walczyć z procederem, często są zastraszani zarówno przez prywatnych inwestorów jak i wojsko. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować tę konferencję. Aby dać im głos ” dodaje Ko Kyaw, siedząc po turecku w klasztorze w Ye Phyu Kan, gdzie została zorganizowana konferencja.

Pierwsza Konferencja „Rural Voices”, Baw Sai, Birma. Prezentacja przykładów bezprawnego zawłaszczenia ziemi, Baw Sai, Birma. Autorka: Aleksandra Kłosińska

[Aby dowiedzieć się więcej na temat skutków nielegalnego wydobycia w ubiegłorocznym raporcie CSDC/Fundacji Inna Przestrzeń „Mapa lokalnych potrzeb”
https://projektbirma.files.wordpress.com/2015/01/mapoflocalneeds2.pdf]

Po części artystycznej i kulturalnej gdzie mniejszości etniczne Danu i Taung Yoo miały okazję zaprezentować swoją tradycyjną muzykę i taniec przed ponad 1000- publicznością, uczestnicy wspólnie zasadzili 200 sadzonek drzew, symbolizujących wspólną pracę na rzecz lokalnego środowiska naturalnego. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do podzielenia się studiami przypadków zawłaszczenia gruntów i ich skutków, które prezentowali przedstawiciele różnych wiosek. „Dzięki temu ćwiczeniu chcieliśmy dać im okazję do podzielenia się swoimi historiami z innymi”, mówi Eain Da.

„To pierwsza taka konferencja w historii  regionu.  Po latach reżimu, dla nas to naprawdę coś niesamowitego. Móc rozmawiać ze sobą i starać się wspólnie znaleźć rozwiązania. To wspaniałe „, mówi Ko Oak, jeden z uczestników.

„Jedną z przyczyn, dla których walka mieszkańców z bezprawnymi zawłaszczeniami ziemi przez firmy i armie jest tak trudna jest to, iż ludzie często nawet nie wiedzą, gdzie rozpoczyna się ich wieś, jakie rodzaje gruntów do nich przynależą. Nie wiedzą, że grunty mogą być skategoryzowane jako rolne, wspólne grunty wiejskie itp. Nie mają żadnej dokumentacji. Dlatego, podczas drugiej części konferencji chcieliśmy osiągnąć trzy cele”, mówi Eain Da.
„Po pierwsze, chcieliśmy by ludzie reprezentujący różne miejscowości ustalili „Zasady Wspólnego Użytkowania Gruntów na Wsi” na które zgodziliby się wszyscy członkowie ich społeczności” mówi Eain Da, wskazując na 16 ogromnych zapisanych arkuszy papieru, wiszących na ścianach klasztoru.
„Po drugie, poprosiliśmy aby geograficznie rozrysowali mapy swoich wsi. Mapy pozwolą im zorientować się, jakie rodzaje gruntów położone są w ich wsiach. Nasza organizacja zbierze wszystkie mapy i profesjonalnie je opracuje.
Po trzecie, chociaż wydawało się, że to będzie zadanie wręcz niemożliwe do osiągniecia na konferencji, w której uczestniczyło ponad  1000 uczestników, udało nam się przyjąć „Deklarację Końcową ‘Rural Voices’”, którą zaakceptowali wszyscy uczestnicy. Jedno z jej głównych założeń mówi o tym, że respektując prawo będziemy współpracować na rzecz pełnej prawo własności gruntów, które należą do naszych przodków, zgodnie z prawem zwyczajowym” dodaje Ko Kyaw, cytując punkt 2 deklaracji [pełny tekst Deklaracji w jez. birmańskim i angielskim dostępny pod adresem https://projektbirma.files.wordpress.com/2015/07/rural-voices-conference.pdf].

„Możliwość współtworzenia tej konferencji, która po raz pierwszy pozwoliła lokalnym mieszkańcom poczuć się częścią większej społeczności była niesamowita. Mam nadzieję, że to tylko pierwsza konferencja z wielu ” mówi Kaw, jedna z wolontariuszek z Ye Phyu Kan. W przyszłym roku konferencja odbędzie się we wsi Ywar Ngan.

Pierwsza Konferencja „Rural Voices”, Baw Sai, Birma. Wspólne sadzenie drzew. Autorka: Aleksandra Kłosińska

Konferencja “Rural Voices” została zorganizowana wspólnie przez Community for Sustainable Development Center (CSDC) z Aung Ban oraz Projekt Birma czyli birmański program Fundacji Inna Przestrzeń w ramach projektu “Razem dla Birmy: Edukacja Obywatelska 2015” współfinansowanego środków programu „Wsparcie Demokracji” w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

1st “RURAL VOICES” CONFERENCE

Skip to content